« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 12. 2020. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 12. [0,31 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle & 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 04.12.2020 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.UOUOUODOOo.<.>.<.>.oo-o.<.>.<.>.<.>.<.> ooo'o'oooooooono-.<.>.<.>.<.>.Ooouooolcoooconc uuuuuuuuuuu noououocococoooo-.<.>.<.>.<.>.<.> uouoocoooo.<.>.oooooo
<br> Program: 1.Volba návrhové komise
<br> 2.Volba ověřovatelů
<br> 3.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> 4.Projednání žádosti p.Petra Hartmana,bytem Opatovec 34 na možný odkup obecního pozemku č.parc.551/3 o výměře 102 m2 za cenu 16,- Kč za 1m2
<br> 5.Projednání možného nákupu pozemku od p.Petra Hartmana parc.č.560/3 o výměře 5 m2 do majetku obce za 16,- Kč za 1 m2
<br> 6.Projednání žádosti p.Martina Sopouška,bytem Horní Újezd 128 na možný odkup obecního pozemku č.parc.221/4 o výměře 21 m2 za cenu 16,- Kč za lm2
<br> 7.Projednání možného nákupu pozemku od p.Martina Sopouška parc.č.1413 o výměře 7 m2 do majetku obce za cenu 16,- Kč za 1 m2
<br> 8.Projednání možností podat žádost o dotaci na akci: „Obnova místní komunikace Me a l9d v obci Horní Újezd“ v místní části Cikov
<br> 9.Projednání možnosti dofinancování předmětné akce z rozpočtu obce
<br> 10.Projednání návrhu smlouvy mezi obcí a SFDI na poskytnutí dotace pro akci: „Informativní měřiče rychlosti na silnici II/3 59,111/3596 v obci Horní Újezd a obci Desná“
<br> 11.Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na akci: „Stavební úpravy a přístavba KD“
<br> 12.Projednání návrhu dodatku mezi obci Horní Újezd a TS Hlinsko na navýšení cen za svoz a
<br> likvidaci odpadu (o 3,3 %)
<br> 13.Projednání rozpočtového opatření obce č.4
<br> 14.Projednání návrhu na rozpočtové provizorium na počátek roku 2021
<br> 15.Projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2021
<br> 16.Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ pro roky 2021-2023
<br> 17.Různé
<br> 18.Diskuse
<br> 19.Usnesení
<br> v Horním Újezdu dne 26.11.2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce Horní ...

Načteno

edesky.cz/d/4299965

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz