« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Výběrové řízení - referent na úseku služeb obyvatelstvu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20160606163940232.pdf 154,38 kB

Stamtámí město Plzeň,Městský ebvod ?lzeň & — Litice <,>
tajemnice ÚMO Plzeň 6
<br> v seašadu s š '? zákena Č.3212/2302 Sb <.>,% úřednícšeš územnícšs samesprávných
<br> celků,ve znění pozděšššeš; předpisů
<br> vyhlašuše
<br>
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Na obsazení pracovního místa
<br> Referent úseku služeb obvvatelstvu ÚMO Plzeň 6 — Litice
Pracovník bude zařazen v 10.platové třídě v souladu s nař.Vlády č.564/2006 Sb.<,>
ve znění nař.vlády č.74/2009 Sb <.>
<br>
<br> Předpokládaný datum nástupu : červenec-září 201 6
Místo výkonu práce : Plzeň 6 — Litice
Pracovní poměr : doba neurčitá
<br> Předpokládaná rámcová pracovní náplň:
<br> <.>
<br> <.>
<br> prováděnísociálních šetření,depistáží a přímé sociální práce
poskytování sociálního poradenství
zabezpečenísociálně—právní ochrany dětí
<br> zajišt'ovánía organizování činností podatelny
<br> provádění vidimace a legalizace
<br> provádění evidence obyvatel
<br> poskytování sociální práce v přenesené působnosti
<br> Kvalifikační a odborné požadavky:
<br> ukončené VŠ nebo vyšší odborné vzdělání vsociálně právní oblasti (sociální práce,sociální
pedagogika,sociální a humanitní práce,sociálně právní činnost,charitnía sociální činnost)
nebo středoškolské vzdělání s maturitou včetně doplnění vzdělání (5 110 zákona
<br> či 08/2006 Sb <.>,o sociálních službách)
<br> splnění požadavků dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných
celků a o změně některých zákonů,ve zněnípozdějších předpisů
<br> znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně právní ochraně dětív platném znění a
souvisejících zákonů a zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů
<br> praxe na OSPOD či v sociální oblasti a zkouška 202 na úseku SPOD výhodou
<br> dobrá uživatelská znalost práce na PC
<br> orientace ve veřejné správě podmínkou
<br> občanská bezúhonnost
<br> Nabízíme:
<br> <.>
<br> odborný profesní růst
osobní příplatek,mimořádně odměny,příspěvek na penzijní připojištění,stravenlg/ a další
<br> benefity
<br>
<br> Náležitosti přihlášky: jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo
“trvalého pobytu,číslo OP,tel.spojení nebo e-mail,datum a podpis <.>
<br> K přihlášce připojte: strukturovaný životopis,Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a personální dotazník,který
je možno stáhnout z webových stránek www.plzeneu (občan-pracovní místa) <.>
<br> Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení—Referent ÚSO",na
které bude uvedeno jméno,příjmení a adresa uchazeče,příjímá do 27.6.2015 do 11:00
hod.ÚMO Plzeň 6 — Litice,Klatovská 243,321 00 Plzeň,Bližší informace na tel.čísle
378036821
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu <.>

Načteno

edesky.cz/d/429897

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz