« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Návrh rozpočtu svazku obcí - Mikroregion Podchlumí 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin 10 2020.pdf (300.58 kB)
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 111 224,00 = 111 224,00
2 288 620,75 = 2 288 620,75
2 294 435,63 = 2 294 435,63
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 1 025 482,75 = 1 025 482,75
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 111 224,00 = 111 224,00
2 288 620,75 = 2 288 620,75
1 268 952,88 = 1 268 952,88
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 1 192 424,00 = 1 192 424,00
1 986 771,73 = 1 986 771,73
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 1 192 424,00 = 1 192 424,00
961 288,98 = 961 288,98
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
111 224,00 = 111 224,00
<br> 1 192 424,00 = 1 192 424,00
961 288,98 = 961 288,98
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 096 196,75 = 1 096 196,75
307 663,90 = 307 663,90
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 1 096 196,75- = 1 096 196,75-
307 663,90- = 307 663,90-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 096 196,75- = 1 096 196,75-
307 663,90- = 307 663,90-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 1 096 196,75 = 1 096 196,75
307 663,90 = 307 663,90
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.11.2020
10:33:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO_ucto),verze: 2020.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 1 025 482,75 = 1 025 482,75
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 431...
navrh_rozpoctu_2021.doc (353.5 kB)
'
Podchluml
<br>
<br>
<br> Chomutice 4,507 53 Chomutice
doručovací adresa: Holovousy 39,508 01 Hořice
<br> IČ: 701 54 554
<br>
<br> www.podchlumi.cz;
e:mail: info@podchlumi.cz
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU
SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
na rok 2021
příjmy:
· paragraf 0000 položka 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.<.>.107.100,-
<br> · paragraf 0000 položka 4121 – neinvestiční dotace přijaté od obcí……………………….<.>.153.046,-
· paragraf 0000 položka 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ….167.367,-
· paragraf 6310 ……………………………….<.> ……………………….…………….<.>.……….<.>.<.> 500,-
CELKEM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 428.013,-
výdaje:
<br> · paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj ………………………………………526.479,-
· paragraf 6310 …………………………………………………….<.>.…………………………2.500,-
<br> · paragraf 6320 ……………………………………….<.> …………………………………………500,-
CELKEM
<br>
<br> 529.479,-
financování:
<br> -
paragraf 0000 položka 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ…………….101.466,-
<br> CELKEM
<br>
<br> 101.466,-
Návrh rozpočtu na rok 2021 je k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v Holovousích v kanceláři Mikroregionu Podchlumí po telefonické domluvě na tel.čísle 724 164 673.V plném rozsahu je návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 zveřejněn na elektronické úřední desce Mikroregionu Podchlumí zde: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/.Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 mohou občané Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně ve lhůtě do 14.12.2020 nebo ústně při projednávání výhledu rozpočtu na rok 2021 na shromáždění starostů <.>
· Vyvěšeno dne: 25.11.2020
<br>
<br>
<br> razítko,podpis
· Sejmuto dne: ………………………………
razítko,podpis
· Vyvěšeno elektronicky:
od 25.11.2020 do …….……….<.>
<br>
razítko,podpis
� EMBED PBrush ���
<br>
<br>
<br> '
Podchluml
<br>
<br> '
Podchluml

Načteno

edesky.cz/d/4295991

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz