« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Svazek obcí Přibyslavska - Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
SVAZEK oBoÍ PŘEBYSLAVSKA
<br> IČ 70951730
<br> Návrh rozpočtu r.2021 a skutečnost r.2020
<br> předpokládaný zůstatek k 31.12.2020 424 000,00 Kč PŘÍJMY 2021 2020 2020 schválený skutečnost návrh rozpočet po k 31.10.RO 1 2020 paragraf položka Kč Kč Kč členské příspěvky od obcí 4121 14 348,00 14 383,00 14 383,00 úrok z účtu 6310 2141 0,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 14 348,00 14 483,00 14 383,00 VÝDAJE paragraf položka Kč Kč Kč 3639 19 000,00 0,00 0,00 ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.3399 5169 0,00 170 000,00 138 000,00 ostatní osobní naklady 3639 5021 0,00 5 000,00 0,00 materiál 3639 5139 0,00 1 000,00 0,00 služby pošt 3639 5161 0,00 1 000,00 0,00 služby zpracování dat 3639 5168 0,00 6 152,08 6 152,08 nákup služeb 3639 5169 0,00 1 847,92 0,00 pohoštění 3639 5175 0,00 3 000,00 1 472,70 krizová opatření 5213 5339 0,00 0,00 0,00 služby peněžních ústavů 6310 5163 2 000,00 5 000,00 2 388,00 VÝDAJE CELKEM 21 000,00 193 000,00 148 012,78 FINANCOVÁNÍ položka změna stavu krátprostředků na bankúčtech 8115 6 652,00 178 517,00 133 629,78
<br> DATUM VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE: £4 442.£ 0,53
<br> DATUM SEJMUTÍ z ÚŘEDNÍ DESKY:
<br> sVAZEk OBCÍ PŘlBYSLAVSKÁ
<br> IČ 70951730
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> předpokládaný zůstatek k 31.12.2020 424" 000,00 Kč PŘUMY
<br> paragraf položka Kč členské příspěvky od obcí 4121 14 348,00 PŘÍJMY CELKEM 14 348,00 VÝDAJE
<br> paragraf položka Kč komunální služby 3 Územní rozvojjinde nezařazené 3639 x 19 000,00 obecné výdaje z t'm.operací 6310 x 2 000,00 VÝDAJE CELKEM 21 000,00 FINANCOVÁNÍ položka změna stavu krátprostředků na bankúčtech 8115 6 652,00
<br> DATUM VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE: £4 44 ££££
<br> DATUM SEJMUTÍ z ÚŘEDNÍ DESKY:

Načteno

edesky.cz/d/4295874


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz