« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021
List1
<br>
<br> OBEC DOLNÍ POHLEĎ
<br> ROZPOČET NA ROK 2021 - NÁVRH
<br>
PŘÍJMY:
1111 daň z příjmů fyz.osob placená plátci 300000
1112 daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 2000
1113 daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 29000
1121 daň z příjmů práv.osob 210000
1122 daň z příjmů práv.osob - obce 50000
1211 daň z přidané hodnoty 610000
1340 poplatek za komunální odpad 58000
1361 správní poplatky 1000
1381 daň z hazardních her 6000
1511 daň z nemovitostí 180000
4112 neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu 60000
Lesní hospodářství:
1037 2111 příjmy z poskytování služeb - lesy 33000
1037 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1000
Nebytové hospodářství
3613 2111 příjmy z poskytování služeb 1000
Nakládání s odpady:
3722 2111 příjmy z poskytování služeb-odvoz odpadu 15000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací:
6310 2141 příjmy z úroků 1000
<br>
PŘÍJMY CELKEM: 1557000
<br>
<br>
<br>
místostarosta obce starosta obce
<br>
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC DOLNÍ POHLEĎ
ROZPOČET NA ROK 2021 - NÁVRH
<br> VÝDAJE:
Lesní hospodářství:
1037 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 5000
1037 5139 lesy - nákup materiálu 50000
1037 5156 pohonné hmoty a maziva 10000
1037 5169 nákup ostatních služeb 60000
Pozemní komunikace:
2212 5171 opravy a udržování 70000
Silniční doprava:
2292 5193 provoz veřejné silniční dopravy 7000
Pitná voda:
2310 5169 pitná voda-nákup ostatních služeb 5000
Odvádění a čištění odpadních vod:
2321 5139 nákup materiálu 2000
2321 5169 ostatní služby 2000
Pořízení a obnova kult.památek
3326 5171 opravy a udržování 3000
Sdělovací prostředky (rozhlas a televize):
3341 5362 daně a poplatky 1000
Ostatní činnosti v zálež.kultury a církví:
3399 5194 věcné dary 4000
Veřejné osvětlení:
3631 5139 nákup materiálu 5000
3631 5154 elektrická energie 50000
3631 5171 opravy a udržování 5000
Komunální služby a územní rozvoj:
3639 5139 nákup materiálu 10000
3639 5169 ostatní služby 108000
Nakládání s odpady:
3722 5137 drobný hmotný dlouh.majetek 7000
...

Načteno

edesky.cz/d/4295389

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz