« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 23.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 23.11.2020
1
<br>
<br>
<br>
<br> DOPORUČENÍ PRO OBCE
K REALIZACI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM
<br> VÝSKYTU KORONAVIRU
(OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)
<br>
<br>
<br>
<br> POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO
<br> REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
OD 23.LISTOPADU 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Praha 22.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Úvod
<br>
Dne 30.září 2020 vyhlásila vláda České republiky (dále jen „vláda“) svým usnesením
č.957 nouzový stav,a to s účinností od 5.října 2020 na dobu 30 dnů.Usnesení
vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č.391/2020 Sb.Usnesením vlády
č.1195 byl prodloužen nouzový XXXX do XX.prosince XXXX.Toto usnesení bylo
publikováno ve Sbírce zákonů pod č.471/2020 Sb <.>
V návaznosti na trvající nouzový stav přijala vláda usnesení č.1200 o zákazu
volného pohybu osob od 23.listopadu do 12.prosince 2020.Usnesení vlády bylo
publikováno ve Sbírce zákonů pod č.476/2020 Sb <.>
<br> Od 23.listopadu 2020 je možné konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení
o vstupu do registrovaného partnerství v počtu maximálně 20 osob <.>
<br>
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.listopadu 2020 <,>
č.j.: MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN,stanoví pravidla pro nošení ochranných
prostředků dýchacích cest.Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu <,>
stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nemusí
mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest (nos,ústa) <.>
<br> Blíže k podmínkám konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu
do registrovaného partnerství viz níže <.>
<br>
<br>
<br>
3
<br> DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI OPATŘENÍ
KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ
<br> MANŽELSTVÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU
DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ1
<br>
I.PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU
<br> Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 23.listopadu 2020 postupovat
následovně:
<br> 1.Osoby účastnící se sňat...

Načteno

edesky.cz/d/4294271

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz