« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Řád veřejného pohřebiště obce Vrbčany 305,1 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br> Obec Vrbčany
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
<br> vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
<br> Řád veřejného pohřebiště na území obce Vrbčany
<br>
1.Zastupitelstvo obce Vrbčany ve smyslu § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění
pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Vrbčany dne 18.11.2020,pod číslem
<br> usnesení 6/2020_8 <.>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště obec Vrbčany vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu
<br> Středočeského kraje ze dne 15.9.2020,vydaného pod č.j.: 127894/2020/KUSK <.>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v
<br> samostatné působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště je obec Vrbčany,IČ: 00235920,se sídlem: Vrbčany
<br> 25,280 02 Vrbčany,e-mail: info@obecvrbcany.cz <.>
<br> 3.Řád veřejného pohřebiště upravuje správu veřejného pohřebiště na území obce Vrbčany a povinnost
<br> osob,kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích,dále osob,které zde vykonávají objednané
<br> činnosti a návštěvníků veřejných pohřebišť,to vše v souladu se zákonem o pohřebnictví <.>
<br> Článek 2 Působnost řád pohřebiště
<br>
1.Vysvětlení zkratek pojmů:
<br> a) Řád – Řád veřejného pohřebiště <.>
<br> b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst <.>
<br> 1 zákona o pohřebnictví <.>
<br> c) Správce pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18 odst.2 zákona o
<br> pohřebnictví <.>
<br> 2.Vymezení často používaných pojmů:
<br> a) Hrobka - nemovitá věc,která vznikla stavební nebo montážní technologií,bez zřetele na její
<br> stavebnětechnické provedení,použité stavební výrobky,materiály a konstrukce,na účel využití a dobu
<br> trvání <.>
<br> b...

Načteno

edesky.cz/d/4291301

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz