« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Roudka - Zpráva- audit 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Roudka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva- audit 2019
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> deor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Zerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 95061/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce MALÁ ROUDKA,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 30.října 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 29.května 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Malá Roudka Malá Roudka 27,679 63 Velké Opatovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: XXX XXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 2.října 2019,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem rea...

Načteno

edesky.cz/d/4287595

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Roudka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz