« Najít podobné dokumenty

Obec Jitkov - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jitkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 20.11.2020
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.07/2020,které se bude konat dne 1.12.2020
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.06/2020
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě – prodloužení termínu
5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
<br> – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6.Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
7.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu
<br> zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice
Pelhřimov,příspěvkové organizace
<br> 8.Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina,příspěvkové
organizace
<br> 9.Prodej pozemku v k.ú.Klokočov
10.Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev.č.129-007 a ev.č.129 008"
11.Zánik předkupního práva v k.ú.a obci Bohdalec
12.Nabytí dílů pozemků v k.ú.a obci Úsobí
13.Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
14.Nabytí pozemků v k.ú.a obci Havlíčkův Brod
15.Prodej pozemků v k.ú.a obci Želetava
16.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Rokytnice nad Rokytnou
17.Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny <,>
<br> příspěvkové organizaci,k.ú.Žebrákov u Světlé nad Sázavou
18.Darování pozemků v k.ú.a obci Jezdovice
19.Přijetí daru pozemků v k.ú.a obci Horní Cerekev
20.Majetkoprávní vypořádání poz...

Načteno

edesky.cz/d/4287578

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jitkov
20. 11. 2020
06. 11. 2020
13. 10. 2020
12. 10. 2020
05. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jitkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz