« Najít podobné dokumenty

Obec Krásný Les (Karlovy Vary) - Oznámení o 6. zasedání ZO - 30. 11. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krásný Les (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o 6. zasedání 2020 odt.pdf (117.58 kB)
Obecní úřad XXXXXX XXX,IČO XXXXXXXX
<br>
<br> Oznámení
<br>
<br> o 6.zasedání zastupitelstva obce konaném dne 30.11.2020 v 19.00 hodin v klubovně v Krásném
Lese
<br>
<br> Program :
<br> 1.Rozpočet obce XXXXXX XXX na rok XXXX
<br> X.Hospodářský výsledek XXXX + plán na rok 2021 – těžební činnost
<br> 3.Rozpočtové opatření č.6,7/2020
<br> 4.Pověření starosty k podepsání rozpočtových opatření do konce roku 2020
<br> 5.Zvýšení cen za vývoz směsného komunálního odpadu – dodatek č.5 ke smlouvě o dílo číslo
1031/SKO/2010/06
<br> 6.Rozšíření veřejného osvětlení – XXXXXX XXX,Damice – méněpráce
<br> X.Žádost pana Kesla
<br> 8.Žádost pana Luňáčka
<br> 9.Žádost pana Budíka ml <.>
<br> 10.Nákup p.p.č.524/3 v k.ú.Damice
<br> 11.Ostatní informace
<br> 12.Diskuse
<br>
<br> Podklady jsou pro členy zastupitelstva obce k nahlédnutí na OÚ dne 25.11.2020 od 17.00 – 19.00
hod <.>
<br> Dotazy k položkám v návrhu rozpočtu a k rozpočtovému opatření č.6,7/2020,které chcete
odpovědět na schůzi,prosím zaslat do 26.11.2020 na starosta@krasnyles.cz nebo písemně na OÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4287563

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krásný Les (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz