« Najít podobné dokumenty

Obec Drevníky - návrh rozpočtu DSO na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drevníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu DSO na rok 2021
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska,Mírové nám.119,263 01 Dobříš rčzs11ooss4
<br> Náv.rh' rozpočtu -*r1*s:'rok==-+2021
<br> Upravený Před poklad v tis.Kč 2020 2020
<br> __ 344,5 PŘÍJMY.členské příspěvky od oooí
<br> príspevek SMD ČR na projekt CSS oooí
<br> ETSI) 3T5.D 2510 25515
<br> pňpsane úrok D,? 5423
<br> UÝDAJE
<br> pravidelna setkávání členů svazku výdaje na provoz CSS administrativní výdaje svazku ostatní (softwarepoplatkvweh,<.>.<.> )
<br> výdaje cell-tem zůstatek na ZBIJ k 31.12.- reso.rezerva
<br> zkratky.“ CSS = Centrum sporečnýon stuzeo.SMD CR = Svaz města & obor" CR
<br> Komentář:
<br> Navrh rozpočtu svazku vvohazí z rozpočtové-ho výhledu aje sestaven jako sohodkog'.zavaznvmi ukazateli rozpočtu jsou položky v příjmech,organizaoe ve výdajíoh <.>
<br> Příjmy:
<br> esun? členský příspěvek ve výši 15.000,-Kčrrokrooeo splatný do XXX <.>
<br> Doplatek príspevku od SMD ČFt za XXXXXXX - úhrada superhruoe mzdv 1 zamestnance 1t.<.> —“zímlaje:
<br> Dd 1.1.2021 pokračuje rodní udržitelnost projektu CSS 5 1 zamestnanoem oentra.Dstatni jsou beans opakujíoř se výdaje <.>
<br> Projednání návrhu rozpočtu se uskuteční v Malé Hrasttoi [Sokolovna] dne 11112020 od 10 hod <.>
<br> v Dobříši 21.11.2o2o zpracovara: mg.XXXXX XXXXXXXXX e-rnar'r: toma skova ©rnestodoon's.oz
<br> Vyvěšeno na úřední desku čienske dose:
<br> Sejmuto z stream.I desky „sienské oooe:
<br> Eveřejneno na internetových strankach svazku od 24.11.2020 do 1 ?.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/4287560


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drevníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz