« Najít podobné dokumenty

Obec Bratkovice - Obecní poplatky na rok 2020 - splatnost do 31.08.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Obec Bratkovice
<br> Místní poplatky 2020
splatnost poplatků do 31.března 2020
<br>
Poplatek podle smlouvy o dodávce surové vody
<br>
Poplatek (vodné) za každou ​nemovitost​ připojenou k vodovodnímu řadu ………… ​1633 Kč
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování odpadů
<br>
Poplatek za každou ​osobu trvale hlášenou v obci ​nebo za každý ​rekreační objekt​ … ​530 Kč
<br>
Podrobnosti stanoví obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č.6/2019,o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů <.>
<br> Poplatek za psa
<br>
Za jednoho psa …………………………………………………………………….​100 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………………………………… ​150 Kč
Za psa,jehož držitelem je osoba starší 65 let ……………………………………….​30 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,kterým je osoba starší 65 let …… ​50 Kč
<br>
Podrobnosti stanoví obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č.5/2019,o místním poplatku
ze psů <.>
<br>
<br>
<br> Poplatky je možné platit hotově​ na obecním úřadě v pondělí 9:00 – 12:00 a ve středu 17:30 –
19:00,nebo ​poslat bezhotovostním převodem ​či složenkou na účet:
<br> 13928211/0100
Variabilní symbol: - první 2 místa určují část obce Dominikální Paseky ​10,​ Bratkovice ​20
<br> - další 3 místa určují číslo popisné,jemuž náleží placené poplatky
(např.variabilní symbol ​10​111 použije obyvatel čísla popisného 111 v Dom.Pasekách)
(např.variabilní symbol ​20​003 použije obyvatel čísla popisného 3 v Bratkovicích)
V případě,že nemovitost nemá číslo popisné,ale evidenční,uveďte prosím na třetím místě
číslici 9,např.pro číslo evidenční 4 v Dominikálních Pasekách uveďte ​10​9​04 <.>
<br>
Variabilní symbol slouží k identifikaci plátce – vždy jej uvádějte!

Načteno

edesky.cz/d/4287557

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bratkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz