« Najít podobné dokumenty

Obec Bratkovice - Stočné na rok 2020 - splatnost do 31.08.2020.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Obecní úřad Bratkovice
Dominikální Paseky 62
262 23 Bratkovice
<br>
<br>
Žádost
o poskytnutí příspěvku na stočné
<br>
<br> Žadatel/é*
Jméno a příjmení,datum narození,bydliště:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Údaje o nemovitosti připojené na kanalizaci (část obce,č.p.nebo č.ev.):
<br> …………………………………………………………………………………………………
<br> …………………………………………………………………………………………………
<br>
Žadatel/é* tímto žádá/žádají* o poskytnutí příspěvku na stočné ve výši 9 Kč na m​3 podle
usnesení zastupitelstva č.74/2020 ze dne 15.1.2020 <.>
<br> Žadatel/é* uhradí stočné snížené o poskytnutý příspěvek,tj.ve výši 45 Kč na m​3​ vč.DPH <.>
<br> * nehodící se škrtněte
<br>
<br> V ……………………….<.> dne …………………….<.>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> podpisy žadatele/ů
zde
CENÍK STOČNÉ BRATKOVICE 2020
splatnost od 1.2.2020 do 30.4.2020
<br> Stočné pro rok 2020 schválené zastupitelstvem … 54 Kč s DPH/m​3
<br> Příspěvek obce na rok 2020 … 9 Kč s DPH/m​3
<br> Stočné po odečtení příspěvku na rok 2020 ​… 45 Kč s DPH/m​3
<br> O příspěvek je třeba písemně požádat do 30.4.2020.Formulář je k dispozici na obecním
úřadě a na ​webu obce​.Podepsaný formulář odevzdejte na obecním úřadě nebo jej
naskenovaný pošlete na e-mail ​poplatky@bratkovice.cz​ <.>
<br> Směrné číslo na 1 obyvatele je 35 m​3​/osobu a XXX + X m​X​ na osobu v rodinném domě
= 36 m​3​/osobu a XXX
<br>
<br> Obytné domy – podle počtu skutečně žijících osob
<br> Počet skutečně
žijících osob
<br> Odpadní vody dle
vyhl.č.428/2001 Sb <.>
<br> Roční stočné​*) Pololetní stočné​*)
<br> 1 osoba 36 m​3 1 944 Kč / ​1 620 Kč 972 Kč / ​810 Kč
<br> 2 osoby 72 m​3 3 888 Kč / ​3 240 Kč 1 944 Kč / ​1 620 Kč
<br> 3 osoby 108 m​3 5 832 Kč / ​4 860 Kč 2 916 Kč / ​2 430 Kč
<br> 4 osoby 144 m​3 7 776 Kč / ​6 480 Kč 3 888 Kč / ​3 240 Kč
<br> 5 osob 180 m​3 9 720 Kč / ​8 100 Kč 4 860 Kč / ​4 050 Kč
<br> 6 osob 216 m​3 11 664 Kč / ​9 720 Kč 5 832 Kč / ​4 860 Kč
*)​ stočné bez příspěvku / ​po podání žádosti o příspěvek
<br> Rekreanti potažmo chalupáři – poplatek za objekt (jedno č.p.)
<br> Objekty Roční stočné​*) Pololetní stočné​*)
<br> 1 objekt 1 944 Kč / ​1 620 Kč -
<br> *)​ stočné bez příspěvku / ​po podání žádosti o příspěvek
<br>
Stočné je možné platit hotově na obecním úřadě v pondělí 9:00 – 12:00 a ve středu 17:30 –
19:00,nebo poslat bezhotovostním převodem či složenkou na účet:
<br> 13928211/0100
Variabilní symbol: - první místo označuje druh poplatku ​5 (kanalizace)
<br> - další 2 místa určují část obce Dom.Paseky ​10,​ Bratkovice ​20
- další 3 místa určují číslo popisné,jemuž náleží placené poplatky
<br> (např.variabilní symbol ​5​10​111 použije obyvatel čísla popisného 111 v Dom.Pasekách)
(např.variabilní symbol ​5​20​003 použije obyvatel čísla popisného 3 v Bratkovicích)
V případě,že nemovitos...

Načteno

edesky.cz/d/4287556

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bratkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz