« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Omezeni-skol-od-30-listopadu-uv201120-1199
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1199
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda omezuje s účinností ode dne 30.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince
2020 do 23:59 hod <.>
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi,studentů studijních programů
<br> všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v
mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy <,>
<br> b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi,která probíhá u externích subjektů <,>
<br> c) na laboratorní,experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítom...

Načteno

edesky.cz/d/4287537

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz