« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Organy-verejne-moci-uv201120-1202

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Organy-verejne-moci-uv201120-1202
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20.listopadu 2020 č.1202
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod.do dne 12.prosince 2020
do 23:59 hod <.>
<br> ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,spočívající v:
<br>
1.omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců,zaměstnanců a dalších úředních
osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými účastníky
správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně
nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném
tímto krizovým opatřením <,>
<br> b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny,je-li zřízeno; vždy,kdy je to možné,se upřednostní elektronická
komunikace <,>
<br> c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí,přijetím opatření
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření <,>
<br> d) výše uvedená opatření se přim...

Načteno

edesky.cz/d/4287534

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz