« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 20.listopadu 2020
Č.j.: MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN
<br> MZDRX01CWXCU
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> 1.Všem osobám,vykonávajícím u provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších
předpisů,osobní péči o děti svěřené do péče tohoto zařízení (dále jen „pečující
pracovník"),se s účinností od 23.listopadu 2020 nařizuje v případě,že zjistí nebo XXX XXXX
na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno,že byly v úzkém kontaktu
s osobou,u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19,(dále jen „rizikový kontakt"),aby
o XXX bezodkladně informovaly provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc <.>
<br> 2.Všem provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se s účinností
od 23.listopadu 2020 nařizuje:
<br> a) v případě,že zjistí,že pečující pracovník,který v rámci pracovněprávního vztahu nebo
jiného než pracovněprávního vztahu s daným provozovatelem,včetně dobrovolníků <,>
zajišťuje osobní péči o děti svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc,měl rizikový kontakt,ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 <,>
bezodkladně rozhodnout,zda je výkon práce daným pečujícím pracovníkem nezbytný
pro zajištění poskytování sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc <,>
<br> b) pokud výkon práce pečujícím pracovníkem který měl rizikový kontakt,není nezbytný pro
zajišt...

Načteno

edesky.cz/d/4287533

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz