« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-od-21.11.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 20.listopadu 2020
Č.j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN
<br> MZDRX01CWX28
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo
domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby
se zdravotním postižením,domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem <,>
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě
a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 21.listopadu 2020 nařizuje
s frekvencí jedenkrát za 5 dní,provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem,který
je zdravotnickým pracovníkem,nebo poskytovatelem zdravotních služeb,s nímž má uzavřenu
smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,nebo jiným poskytovatelem zdravotních
služeb,se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování
zdravotních služeb,u všech svých zaměstnanců,kteří přicházejí do přímého kontaktu
s pacienty nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření
považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním
uzavřeného pracovněprávního vztahu,včetně dobrovolníků.Vyšetření se neprovádí u osob <,>
které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví uprav...

Načteno

edesky.cz/d/4287531

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz