« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-od-21.11.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 20.listopadu 2020 Č.j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN MZDRX01CWXA4 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.''),nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I.Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 21.listopadu 2020 nařizuje s frekvencí jedenkrát za 5 dní,provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem,který je zdravotnickým pracovníkem,nebo poskytovatelem zdravotních služeb,s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb,se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních služeb,u všech svých zaměstnanců,kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu,včetně dobrovolníků.Vyšetření se neprovádí u osob,které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,a u osob,kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.U zaměstnanců,k...

Načteno

edesky.cz/d/4287529

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz