« Najít podobné dokumenty

Obec Poříčí nad Sázavou - Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Poříčí nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025
Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č.250/2000 Sb.tis.Kč
<br> Údaj 2022 výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled
<br> PŘÍJMY CELKEM 30 260 33 080 34 880 36 530
<br> VÝDAJE CELKEM 39 260 19 080 19 880 21 530
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -9 000 14 000 15 000 15 000
<br> Dlouhodobé závazky (úvěry) 2 800 2 000 3 060 2 260
<br> Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 0 0 0 0
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po
<br> úhradě přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů <,>
<br> investičních dotací a kapitálových příjmů)
<br> 8 600 12 400 15 000 15 000
<br> Rezervy dle rozpočtu k 31.12.2020 7 681
<br> * finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy)
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách samosprávy a je k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě samosprávy <.>
<br> Vyvěšeno: 22.11.2020 Mgr.XXX XXXXXXX v.r <.>
<br> Schváleno: starosta obce
Návrh rozpočtu obce na rozpočtový rok 2021
Obecní úřad Poříčí nad Sázavou,Sázavská 57,257 21 Poříčí nad Sázavou,obec@poricinadsazavou.cz,317 779 415,Facebook: Obec Poříčí nad Sázavou (Komunita)
<br>
<br> Návrh rozpočtu obce Poříčí nad Sázavou na rozpočtový rok 2021 dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> PŘÍJMY CELKEM 24 543 000
<br> DAŇOVÉ 1xxx 21 675 000
<br> NEDAŇOVÉ 2xxx 2 528 000
<br> KAPITÁLOVÉ 3xxx 0
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY 4xxx 340 000
<br> VÝDAJE CELKEM 37 751 000
<br> Provoz bez oprav - 14 596 000
<br> Investice a opravy (rozvoj obce) - 23 155 000
<br> SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY – VÝDAJE) -13 208 000
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 13 208 000
<br> Zdroje z minulých let 8115 -1 892 000
<br> Splátky úvěrů 8124 -2 400 000
<br> Dlouhodobý úvěr 8123 17 500 000
<br> Rozklikávací rozpočty minulých let,včetně plnění,jsou zveřejněné na internetu,viz.https://monitor.statnipokladna.cz
<br>
<br> Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce obce a dále na internetových stránkách obce www.poricinadsazavou.cz.Do listinné podoby lze nahlédnout na
<br> obecním úřadě (Sázavská 57).Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně nebo ústně
<br> nejpozději při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva,které se uskuteční v prosinci 2020,a jehož termín bude oznámen v souladu se zákonem <.>
<br> Vyvěšeno: 22.11.2020
<br> Schváleno:
<br> Mgr.XXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Poříčí nad Sázavou,Sázavská 57,257 21 Poříčí nad Sázavou,obec@poricinadsazavou.cz,317 779 415,Facebook: Obec Poříčí nad Sázavou (Komunita)
<br>
<br> Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce na rok 2021:
<br> Příjmy:
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2021 vychází z očekávání poklesu příjmů z důvodu probíhající pandemie koronaviru včetně navazujících vládních opatření a
<br> zohledňuje negativní dopady úpravy daní z příjmu a zrušení superhrubé mzdy <.>
<br> Výdaje:
<br> Rozpočet obce na rok 2021 je zaměřen na výrazné investice do infrastruktury obce.Na straně výdajů jsou zahrnuty předevší...

Načteno

edesky.cz/d/4287509

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Poříčí nad Sázavou
12. 10. 2020
09. 10. 2020
05. 10. 2020
05. 10. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Poříčí nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz