« Najít podobné dokumenty

Obec Kunice - Výpis usnesení ZO Kunice 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ZO Kunice 2020
12.zasedání zastupitelstva dne 03.02 2020:
<br> 12-1-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci pro výstavbu víceúčelového hřiště ZŠ Kunice na Ministerstvo pro místní rozvoj a
v případě získání dotace financování vlastních zdrojů rozpočtu výstavby <.>
<br> 12-2-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci stavby „Rekonstrukce a přístavba MŠ Kunice“
na Ministerstvo financí pro financování stavby v roce 2020.¨
<br> 12-3-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu – S-6157/OŽP/2019-o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
<br> 12-4-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
kupní smlouvu na odkoupení pozemků pro ČOV Všešímy od vlastníka pozemků za navrženou cenu a
velikost pozemků stanovenou geometrickými plány č.165-33/2016 (pozemky p.č.1684/4,1576/3 <,>
1578/3,1576/4 a 1576/5 k.ú.Všešímy) a č.162-06/2018 (pozemek p.č.1580/15 k.ú.Všešímy)
<br> 12-5-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č.1/2020
<br>
13.zasedání zastupitelstva dne 08.04 2020:
<br> 13-1-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
uzávěrku hospodaření obce Kunice za rok 2019
<br> 13-2-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
uzávěrku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kunice za rok 2019.Kladný výsledek
hospodaření ve výši 161.911,98 Kč bude převeden do rezervního fondu rozpočtové organizace
<br> 13-3-20 - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
uzávěrku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská XXXXX XXXXXXX za rok XXXX
<br> XX-X-XX - Zastupitelstvo obce Kunice
<br> s c h v a l u j e
kupní smlouvy mezi obcí Kunice a TJ Kunice na odkoupení nemovitého majetku TJ Kunice uvedeného
v kupní smlouvě za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.2856-03/2020,zpracovatel XXXXXXXX XXXX <,>
Nad Studánkou XXX,XXX XX Světic
<br> 13-5-20 - Zastupitelstvo obce Kunic
s c h v a l u j e
smlouvu o dílo na stavbu „II...

Načteno

edesky.cz/d/4287506

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz