« Najít podobné dokumenty

Obec Prachovice - Návrh rozpočtu obce 2021 a plnění rozpočtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prachovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.10.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prachovice
Chrudimská 50
538 04 Prachovice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 5 000 000,00 4 500 000,00 3 873 510,31 77,5 86,1
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 110 000,00 60 000,00 37 239,02 33,9 62,1
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 380 000,00 380 000,00 387 517,68 102,0 102,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 800 000,00 2 800 000,00 2 739 824,70 72,1 97,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 887 490,00 887 490,00 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 300 000,00 9 081 250,00 7 628 792,52 82,0 84,0
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1 900,00 1 900,00 1 863,20 98,1 98,1
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.530 000,00 570 000,00 584 449,84 110,3 102,5
0000 1341 Poplatek ze psů 33 000,00 33 000,00 33 776,00 102,4 102,4
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.200,00 200,00 100,0
0000 1344 Poplatek ze vstupného 300,00 800,00 804,00 268,0 100,5
0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 1 500 000,00 2 086 820,00 2 086 832,89 139,1 100,0
0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 14 080,00 70,4 70,4
0000 1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech...
zde
List1
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRACHOVICE
NA ROK 2021
P Ř Í J M Y
Kč § org <.>
Daně od FÚ 17,791,800.00
Místní poplatky 573,000.00
Poplatek z těžby nerostů 1,500,000.00
Správní poplatky 15,000.00
Daň z hazardních her 90,000.00
Ostatní daně a poplatky 1,900.00
Dotace na úhradu úroků z úvěru 67,000.00
Dotace ze SR - souhr.dotač.vztah 326,500.00
Les 260,000.00 1031
Základní škola 209,300.00 3113
Knihovna 2,000.00 3314
Kabelová televize,místní rozhlas 26,930.00 3341
Kulturní dům 39,900.00 3392
Bytové hospodářství 1,751,310.00 3612
Nebytové hospodářství 148,300.00 3613
Pozemky - pronájmy 65,300.00 3639
Využívání a zneškodňování KO 130,400.00 3725
Dům s pečovatelskou službou 394,800.00 4351
Požární ochrana (příspěvek Cemex Czech Republic a.s.) 656,490.00 5512
Sauna 60,000.00 3412
Tvorba SF 98,000.00 6330
CELKEM 24,207,930.00
Financování - zapojení zůstatku BÚ 2020 (1.část) 13,000,000.00
PŘÍJMY CELKEM 37,207,930.00
Součástí návrhu rozpočtu obce Prachovice na rok 2021 jsou:
"Schválený rozpočet na rok 2020" a "Plnění rozpočtu obce 2020" a jsou zveřejněny na
internetových stránkách obce v sekci: "Rozpočet obce" <,>
dále rozpočtová opatření schválená v roce 2020,která jsou zveřejněna na internetových
stránkých obce v sekci: "Rozpočet obce/rozpočtová opatření"
<br> Do jejich listinných podob je možné nahlédnout na obecním úřadu,v kanceláři starostky
obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Ý D A J E Kč § org <.>
Zvláštní veterinární péče-útulek pro psy 20,000.00 1014
XXX - pěstební činnost XXX,XXX.XX XXXX
Místní komunikace 1,028,000.00 2212
Chodníky a parkoviště … 428,000.00 2219
Kanalizace 30,000.00 2321
Vodní toky 10,000.00 2333
Mateřská škola 851,100.00 3111
Základní škola 1,843,700.00 3113
Knihovna 77,600.00 3314
Kaplička 24,000.00 3326
Kabelová televize 243,000.00 3341
Místní zpravodaj 73,000.00 3349
Kulturní dům 7,388,400.00 3392
SPOZ 121,300.00 3399
Provoz hřiště SK 13,000.00 3412
Příspěvky sportovním oddílům 430,000.00 3419
Využití volného času dětí a mládeže 100,000.00 3421 1
Dět...

Načteno

edesky.cz/d/4287505

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prachovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz