« Najít podobné dokumenty

Obec Březí (Praha-východ) - Návrh rozpočtu obce Březí na rok 2021.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březí (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN212M0000010419_pro_rozpocet.pdf (452.69 kB)
oddíl I./ 1
0000 0,00 9 171,004122 9 171,00NI.př.transf.od krajů 0,00 100,00
<br> 0000 0,00 279 117,004116 279 117,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 100,00
<br> 0000 90 000,00 85 170,004112 102 200,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 94,63 83,34
<br> 0000 0,00 769 750,004111 769 750,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 530 000,00 431 377,551511 530 000,00Daň z nemovitých věcí 81,39 81,39
<br> 0000 50 000,00 36 485,741381 50 000,00Daň z hazardních her 72,97 72,97
<br> 0000 3 000,00 1 350,001361 3 000,00Správní poplatky 45,00 45,00
<br> 0000 2 000,00 600,001344 2 000,00Poplatek ze vstupného 30,00 30,00
<br> 0000 30 000,00 25 700,001341 30 000,00Poplatek ze psů 85,67 85,67
<br> 0000 500 000,00 439 564,001337 500 000,00Poplatek za komunální odpad 87,91 87,91
<br> 0000 3 000 000,00 2 915 506,501211 3 000 000,00Daň z přidané hodnoty 97,18 97,18
<br> 0000 1 300 000,00 1 022 964,801121 1 300 000,00Daň z příjmů práv.osob 78,69 78,69
<br> 0000 150 000,00 144 362,111113 150 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 96,24 96,24
<br> 0000 100 000,00 13 720,711112 100 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 13,72 13,72
<br> 0000 1 400 000,00 1 359 006,751111 1 400 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 97,07 97,07
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 10 00640123
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Obec Březí,Březí 101
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3722 150 000,00 118 008,502111 150 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 78,67 78,67
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 20...
NavrhRozpoctu_2021_vydaje.pdf (300.88 kB)
Obec BŘEZÍ N Á V R H R O Z P O Č T U 2021
<br> Výdaje
pěstební
<br> činnost silnice chodník autobusy pitná voda ČOV vodní toky MŠ ZŠ knihovna
<br> sportovní
<br> zařízení
<br> volný čas
<br> děti
nebytové
<br> hospodářství
<br> veřejné
<br> osvětlení
<br> inženýrské
<br> sítě
<br> nebezpčn
<br> ý odpad
<br> komunální
<br> odpad
<br> veřejná
<br> zeleň PO zastupitelstvo
<br> činnost místní
<br> správy
<br> finanční
<br> operace ostatní FO
<br> Název účtu SÚ AÚ položka paragraf 1031 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3111 3113 3314 3412 3421 3613 3631 3633 3721 3722 3745 5512 6112 6171 6310 6399
<br> Platy zaměstnanců 5011 6171 550 000 550 000
5021 6171 500 000 500 000
<br> Odměny členů zastupitelstva 5023 6112 1 200 000 1 200 000
Povinné pojistné na soc.zabezpečení 5031 6171 250 000 250 000
Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění 5032 6112 120 000 120 000
Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění 5032 6171 90 000 90 000
Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 6171 10 000 10 000
Ochranné pomůcky 5132 6171 20 000 20 000
Knihy,učební pomůcky,tisk 5136 6171 2 000 2 000
Nákup materiálu 5139 1031 15 000 15 000
Nákup materiálu 5139 2321 20 000 20 000
Nákup materiálu 5139 3421 10 000 10 000
Nákup materiálu 5139 6171 200 000 200 000
Úroky vlastní 5141 2310 90 000 90 000
Úroky vlastní 5141 6310 10 000 10 000
Studená voda 5151 2310 400 000 400 000
Plyn 5153 6171 80 000 80 000
Elektrická energie 5154 2310 50 000 50 000
Elektrická energie 5154 2321 220 000 220 000
Elektrická energie 5154 3631 100 000 100 000
Elektrická energie 5154 6171 60 000 60 000
Pohonné hmoty a maziva 5156 3745 20 000 20 000
Poštovní služby 5161 6171 7 000 7 000
Služby komunikací a radiokomunikací 5162 2310 4 000 4 000
Služby komunikací a radiokomunikací 5162 2321 4 000 4 000
Služby komunikací a radiokomunikací 5162 6171 20 000 20 000
Služby peněžních ústavů 5163 6171 20 000 20 000
Nákup ostatních služeb 5169 1031 200 000 200 000
Nákup ostatních služeb 5169 2310 100 000 100 000
Nákup ostatních služeb 5169 232...
NavrhRozpoctu_2021_prijmy.pdf (247.15 kB)
Obec BŘEZÍ N Á V R H R O Z P O Č T U 2021
<br> PŘÍJMY
<br> Název účtu SÚ AÚ položka paragraf Třída 1 Třída 4 Třída 8 1031 2310 2321 3314 3632 3633 3639 3722 6171 6310
<br> Daň z příjmu fyz.osob za závislé činnosti 1111 1 400 000
Daň z příjmu fyz.osob za sam.výd.činnosti 1112 50 000
Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 1113 130 000
Daň z příjmu právnických osob 1121 1 200 000
Daň z přidané hodnoty 1211 3 000 000
Poplatek za likvidaci KO 1337 450 000
Poplatky ze psů 1341 30 000
Poplatek ze vstupného 1344 1 000
Správní poplatky 1361 1 500
Daň z hazardních her 1381 30 000
Daň z nemovitosti 1511 450 000
<br> Třída 1 daňové příjmy celkem 6 742 500 6 742 500
<br> Příjmy z poskytování služeb 2111 1031 200 000 200 000
Příjmy z poskytování služeb 2111 2310 250 000 250 000
Příjmy z poskytování služeb 2111 2321 800 000 800 000
Příjmy z poskytování služeb 2111 3314 1 000 1 000
Příjmy z poskytování služeb 2111 3632 0 0
Příjmy z poskytování služeb 2111 3633 0 0
Ostatní příjmy 2119 6171 10 000 0 10 000
<br> 2111 3722 150 000 150 000
<br> 2131 6171 1 000 1 000
<br> 2132 6171 200 000 200 000
<br> Příjmy z úroků 2141 6310 8 000 8 000
Třída 2 nedaňové příjmy celkem 1 620 000
<br> 3111 6171 200 000 200 000
<br> Přijaté příspěvky na pořízení DM 3122 2310 50 000 50 000
Přijaté příspěvky na pořízení DM 3122 2321 100 000 100 000
<br> Třída 3 kapitálové příjmy celkem 350 000
<br> NI př.transf.ze st.rozpočtu 4112 90 000
(příspěvek na výkon státní správy)
<br> Investiční dotace ze státního rozpočtu 4222 0
Třída 4 přijaté transfery celkem 90 000 90 000
<br> Finanční prostředky minulých let 8115 709 876 709 876 0 709 876
Splátka půjčky ČS 8124 -1 500 000
<br> Třída 8 financování celkem -790 124
<br> CELKEM 9 512 376 9 512 376 6 742 500 90 000 709 876 200 000 300 000 900 000 1 000 0 0 0 150 000 411 000 8 000
<br> Schválený rozpočet 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách - obecbrezi.cz 11.12.2019 v zápise ZO 9.12.2019 č.4/11/2019
Upravený rozpočet 2020 výkaz FIN 2 - 12M byl zveřej...

Načteno

edesky.cz/d/4287385

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březí (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz