« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO Boršice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 14. zasedání ZO Boršice.pdf (286.33 kB)
ZASTUPITELSTVO OBCE BORŠICE
<br> Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Boršice
<br> Starosta obce Boršice svolává podle ustanovení 5 92 odst.1 a 5 103 odst.5 zákona
<br> č.12812000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> 14.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Boršice
<br> Místo konání : obec Boršice — kulturní dům — velký sál
<br> Doba konání: pátek 20.listopadu 2020 v 19:00 hodin
<br> Navrženi progam jednání:
<br> 1.2.3 <.>
<br> Poř—153915“
<br> Zahájení
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtového výhledu obce Boršice na roky 2022/2023 Obecní investice
<br> - Smlouvy o poskytnutí provozního a investičního úvěru na financování dostavby ZŠ
<br> - Projekt „Obnova sociálního zázemí tělocvičny ZŠ Boršice“ pro podání žádosti na MMR - Projekt „Obnova místní komunikace Ulička Boršice“ pro podání žádosti na MMR
<br> — Obnova klubovny pro spolky Bažantnice
<br> Nakládání s obecním majetkem
<br> Různé
<br> Interpelace členů zastupitelstva obce
<br> Diskuse
<br> Závěr
<br> Podle ustanovení 5 93 odst.3,zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná
<br> V Boršících dne 11.11.2020
<br> Www ' WL <,>
<br> Ing.Roman Jíle starosta
<br> Vyvěšeno: 12.11.2020 Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/4287377

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz