« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Usnesení z 13. zasedání ZO Boršice, 16.0.2020 v KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 13. zasedání ZO Boršice,, 16.10.2020 v KD.pdf (1.8 MB)
Číslo jednací: OUBO-1516/2020 OUBOR3ZR2KZN
<br> cuac BORŠICE
<br> USNESENÍ
<br> z 13.zasedání Zastupitelstva obce Boršice,konaného v pátek dne 16.října,od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice <.>
<br> B.2.I.Příggavba odborných a kmenových t_lčeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZS F.Horenského v Boršicích
<br> B.2.1.].Stavebrlpráce
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě & 84,odst.2,písmeno a) a b) zákona č.128 f2000 Sb.zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů schvaluje průběh projektu „Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F.Horenského v Boršicích“ <.>
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br> B.2.1.g._Pořízení a vybavení základní školy nábytkem,pomůckami a kompenzačním bavením konektivita škol kveře'nému internetu AN avnitřní konektivita LAN
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě & 84,odst.2,písmeno a) a b) a 5 85,písmeno j) zákona č.128 2000 Sb.zákona o obcích fobecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů schvaluje provedení veřejných zakázek na pořízení a vybavení základní školy nábytkem,pomůckami a kompenzačním vybavením,zajištění konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) a vnitřní konektivity (LAN) u projektu „Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F.Horenského v Boršicíc “.Zastupitelstvo pověřuje starostu obce výběrem vhodného administrátora a provedením výběrového řízení <.>
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br> B.2.1.3.Zaiištění financování projektu
<br> Zastupitelstvo obce Boršice na základě © 84,odst.2,písmeno a) a b) á š 85,písmeno j) zákona č.128 /2000 Sb.zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů schvaluje dosavadní postup prací při zajišťování íínancování projektu „Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F.Horenskěho v Boršicích“ <.>
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br> B.2.2.Na kole za historií Velké Moravy
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/4287376

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz