« Najít podobné dokumenty

Obec Hojkov - POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. 7/2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hojkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka na zasedani zastupitelstva kraje c. 07-2020.pdf [0,10 MB]
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 20.11.2020
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.07/2020,které se bude konat dne 1.12.2020
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.06/2020
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě – prodloužení termínu
5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
<br> – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6.Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
7.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu
<br> zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice
Pelhřimov,příspěvkové organizace
<br> 8.Návrh na úpravu zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina,příspěvkové
organizace
<br> 9.Prodej pozemku v k.ú.Klokočov
10.Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev.č.129-007 a ev.č.129 008"
11.Zánik předkupního práva v k.ú.a obci Bohdalec
12.Nabytí dílů pozemků v k.ú.a obci Úsobí
13.Majetkoprávní vypořádání stavby II/360 Třebíč - Střítež
14.Nabytí pozemků v k.ú.a obci Havlíčkův Brod
15.Prodej pozemků v k.ú.a obci Želetava
16.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Rokytnice nad Rokytnou
17.Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny <,>
<br> příspěvkové organizaci,k.ú.Žebrákov u Světlé nad Sázavou
18.Darování pozemků v k.ú.a obci Jezdovice
19.Přijetí daru pozemků v k.ú.a obci Horní Cerekev
20.Majetkoprávní vypořádání poz...

Načteno

edesky.cz/d/4287354

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hojkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz