« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 19.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 19.11.2020
OBEC VELENICE
<br>
<br>
ZÁPIS č.4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice,které se konalo dne 19.listopadu 2020
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:15 hod <.>,ukončeno bylo v 17:55 hod <.>
Zasedání vedla starostka obce XXXXX XXXXXXXX.Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
Ze zasedání je pořizován audio záznam <.>
<br>
Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX,Vörös
Josef,XXXXXXXX XXXXX <.>
Omluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
Neomluveni zastupitelé: XXXXXXX XXXXX
<br>
Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů je zastupitelstvo
usnášeníschopné <.>
<br>
Program jednání:
<br> 1.Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
2.Pozemkové úpravy – schválení plánu společných zařízení <.>
3.Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o místním poplatku ze psů <.>
4.Schválení dohody o pracovní činnosti <.>
5.RO č.4/2020 <.>
6.Různé <.>
<br>
<br> 1,Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
Program jednání nebyl doplněn <.>
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.35 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání,tak jak byl
navržen <.>
<br>
Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXXX XXXXXXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli navrženi: XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Hlasování:
Pro: X Proti: X Zdržel se: X
<br> Usnesení č.36 - 2020: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu <.>
<br>
Informování o hospodaření obce k 31.10.2020 – obec hospodařila s kladným výsledkem
ve výši 907 337 Kč – možnost nahlédnout do výkazu FIN <.>
<br>
Informace – co se událo v obci od minulého zasedání <.>
Proběhla/o:
<br> a) Pravidelná údržba a úklid obce <,>
b) Instalace značek slepá ulice <,>
c) Podzimní výzdoba <,>
<br>
<br> Zápis č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne...

Načteno

edesky.cz/d/4287346

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
26. 11. 2020
26. 11. 2020
26. 11. 2020
25. 11. 2020
25. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz