« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Hradec Králové) - 16.10.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstcva obce č. 48

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16.10.2020 Zápis z pracovní porady zastupitelstcva obce č. 48
ZÁPIS Z PRACOVNÍ PORADY ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE č.48
Termín konání: 16.11.2020 od 18.00 hod <.>
Pracovní zasedání vedl: M.Čihák
Účastníci: O.Grusová,L.Šmída,I.Stejskalová,M.Petřík,P.Havlíček,J.Šmída
<br> Omluveni:
Projednáno:
<br> 1.Protipovodňová prohlídka
- ve čtvrtek 29.10.2020 se uskutečnila protipovodňová prohlídka s úsekovým technikem
<br> Povodí Labe s.p.( B.Nejedlíková) a to v úseku z Kláštera n./D.do XXXXXXX,bylo
upozorněno na problematická místa.V nejbližších dnech proběhne i čištění koryta řeky
Dědiny od mostu k ústí Chropotínského potoka a čištění Chropotínského potoka od stavidla
<br> po jeho ústí do řeky <.>
2.Oprava kanalizace
- v nejbližších dnech bude dokončena oprava kanalizace z návsi do řeky,ve středu 18.11 <.>
<br> 2020 proběhne pokládka nového asfaltu v místech vedení kanalizace
3.Dílčí přezkoumání hospodaření obce
- ve středu 18.11.2020 proběhne od 08.00 hodin na obecním úřadě audit hospodaření obce <,>
<br> který provede firma c.k.audit s.r.o.Rychnov nad Kněžnou
4.Výsadba nových stromů
<br> - v odpočinkové zóně před novou výstavbou v ulici na Bolehošť proběhla výsadba 21 nových
okrasných ovocných stromů podél nově vybudované stezky
5.Podzimní brigáda
- každoroční podzimní brigáda,která byla plánována na 14.11.2020 z důvodu epidemie
koronaviru neuskutečnila,úklid probíhá průběžně s využitím brigádníků <.>
6.Knihovna – žádost o příspěvek
- OÚ Ledce byla doručena žádost Knihovny města Hradec Králové o příspěvek 5 500 Kč na
<br> rok 2021,zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku,bude schváleno na VZZ,které se
<br> uskuteční 16.12.2020
7.Přírodě blízká protipovodňová opatření
- připomínky ke Studii Přírodě blízká protipovodňová opatření byly zaslány na Krajský úřad
<br> Královéhradeckého kraje v pondělí 16.11.2020 na odbor územního plánování <.>
8.Označení autobusových zastávek
- proběhlo nové označení autobusových zastávek,akce byla v kompetenci Krajského úřadu
<br> Královéhradeckého kraje,nebyla předem obci ohlášena,proto jsme kontaktova...

Načteno

edesky.cz/d/4287325

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz