« Najít podobné dokumenty

Obec Světnov - Návrh rozpočtu obce Světnov pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Světnov pro rok 2021
Návrh rozpočtu Obce Světnov na rok 2021 závaznv ukazatel rozpočtu isou paragrafy
<br> Výdaje(tis.Kč) & položka
<br> RO sch.2020 předp.plnění 2020 návrh 2021
<br> 1031 Pěstební činnost 1031 celkem
<br> 2212 Silnice 2212 celkem
<br> 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 celkem
<br> 2310 Pitná voda 2310 celkem
<br> 2321 Kanalizace a odpad.vody 2321 celkem
<br> 2341Vodní díla v zemědělské krajině 2341 celkem
<br> 3113 Základní škola 3113 celkem
<br> 3314 Činnosti knihovnické 3314 celkem
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 celkem
<br> 3326 Poříz <.>,zach.a obnova hod.nar.hist.povědomí
<br> 3326 celkem
<br> 3341 Rozhlas televize 3341 celkem
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 celkem
<br> 30,-
<br> 220,-
<br> 130,-
<br> 200,-
<br> 1.750,-
<br> 3,-
<br> 20,-
<br> 2,5
<br> 180,-
<br> 3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prost <.>
<br> 3399 celkem
<br> 3419 Tělovýchovná činnost 3419 celkem
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 3421 celkem
<br> 3612 Bytové hospodářství 3612 celkem
<br> 3631 Veřejné osvětlení 3631 celkem
<br> 110,-
<br> 200,-
<br> 50,-
<br> 10,-
<br> 110,—
<br> 20,-
<br> 80,-
<br> 200,-
<br> 250,-
<br> 2.050,-
<br> 2,2
<br> 100,—
<br> 70,-
<br> 180,-
<br> 110,-
<br> 30,-
<br> 720,-
<br> 220,-
<br> 300,-
<br> 350,-
<br> 320,-
<br> 2,5
<br> 180,-
<br> 100,-
<br> 800,—
<br> 200,-
<br> 10,-
<br> 150,-
<br> 5 položka RO sch.2020 předp.plnění 2020 návrh 2021
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3632 celkem 7,5 7,3 7,5 3633 Výst.a údržba místních inž.sítí
<br> 3633 celkem 50,- 0 50,- 3635 Územní plánování
<br> 3635 celkem 20,- 0 20,- 3639 Kom.služby a územní rozvoj j.n
<br> 3639 celkem 460,- 200,- 350,- 3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
<br> 3721 celkem 10,— 10,- 10,- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3722 celkem 630,- 1.200,- 630,- 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3745 celkem 286,- 360,— 360,- 4359 Ostatní služby v oblasti soc.péče
<br> 4359 celkem 2,- 2,- 2,- 5212 Rezerva
<br> 5212 celkem 0,- 0 5,-
<br> 5512 Požární o...

Načteno

edesky.cz/d/4287319

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz