« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice - Usnesení vlády č. 439/2020 Sb. až 447/2020 Sb. - ruší UV č. 414/2020 Sb.a mění 432/2020 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády č. 439/2020 Sb. až 447/2020 Sb. - ruší UV č. 414/2020 Sb.a mění 432/2020 Sb.
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 180 Rozeslána dne 30.října 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 439.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 440.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 441.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 442.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.432/2020 Sb <.>
<br> 443.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 444.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 445.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 446.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 447.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 439
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 30.října 2020 č.1108
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do
20.listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin
dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30.října 2020
č.1326;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
<br> členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hl...

Načteno

edesky.cz/d/4287314

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz