« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Lhota (Zlín) - Změna č. 2 – Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Lhota (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna č. 2 – Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1
Zlínský kraj
<br> XXXX XXXXX
<br> hejtman
<br> NS/X — EOV|D-XX/X.X
<br> Změna č.2
<br> Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č.1
<br> ze dne 13.října 2020
<br> Na základě usnesení vlády České republiky č.1105 ze dne 30.10.2020,které bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády Ceské republiky č.557 ze dne 30.9.2020 o vyhlášení nouzového stavu,který byl prodloužen usnesením vlády Eeské republiky č.1108 ze dne 30.10.2020
<br> MĚNÍM
<br> Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č.1 ze dne 13.října 2020 E.j.NS/Z - EOVID-15/1,ve znění jeho změny č.1 ze dne 15.října 2020 takto:
<br> URĚUJI
<br> podle 5 14 odst.4 písm.c] a odst.5 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů [krizový zákon],ve znění pozdějších předpisů [dále jen „krizový zákon"] a vsouladu s vyhláškou Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy č.281/2001 Sb <.>,kterou se provádí 5 El odst.3 písm.a] zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů [krizový zákon]
<br> následující vzdělávací zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou:
<br>.zaměstnanci bezpečnostních sborů <,>
<br> zaměstnanci obecní policie,<.> zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,<.> zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví <,>
<br>.zaměstnanci uvedenívg 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona E.108/2005 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> třída Tomáše Bati 21 | 751 50 Zlín telefon: +420 577 043 100 | e-mail: jiri.cuneklajkr-z|insky.cz : www.kr-zlinsky.cz
<br> sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2005 Sb <.>,0 sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.358/1888 Sb <.>,0 sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zaměstnanci Úřadu práce České republiky <,>
<br> zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení...

Načteno

edesky.cz/d/4287307

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Lhota (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz