« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany II - Zápis č.11/2020 ze dne 11.11. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany II.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.11/2020 ze dne 11.11. 2020
1
<br>
Zápis č.11/2020
<br> ZO Břežany II ze dne 11.11.2020 konaného na OÚ od 19:15 hod
<br> Přítomni: A.Hlaváčková,P.Černá,<,> V.Šebesta,J.Král,P.Semerád,Z.Šimůnková,K.Novotná –
<br> 19:20
<br> Hosté: O.Klodner
<br> Navržený program:
<br> 1.Schválení programu
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu
<br> 3.Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin
<br> 4.Rozpočtové opatření č.7/2020
<br> 5.Smlouva o zřízení věcného břemene p.č.1402 v k.ú.Břežany II
<br> 6.Pronájem pozemku p.č 1495 v k.ú.Břežany II
7.Odvodnění komunikace u hřiště
<br> 8.Diskuze
<br> Doplněný bod programu
<br> 9.Přírodní hřiště Břežánek
<br>
<br> Ze zasedání bude pořízen zvukový záznam,který je přílohou č.1 tohoto zápisu a slouží
<br> k pořízení zápisu.Záznam pořizuje P.Černá,která ho poskytne zapisovatelce <.>
<br> Ad1–11/2020
<br> Program zasedání
<br> Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1/11/2020: Program zasedání schválen včetně doplněného bodu
<br>
<br> Ad2 – 11/2020
<br> Ověřovateli zápisu navrženi: J.Král a V.Šebesta
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.2/11/2020: Ověřovatelé zápisu J.Král a V.Šebesta schváleni <.>
<br> Ad3 – 11/2020
<br> Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin
<br> Na OÚ byla doručena žádost o povolení ke kácení jednoho kusu borovice na pozemku p.č.117 <.>
<br> Borovice zasahuje na sousední pozemek.ZO povolují z bezpečnostních důvodů pokácení borovice <.>
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> Usnesení č.3/11/2020: ZO souhlasí a povoluje z bezpečnostních důvodů pokácení borovice
<br> na pozemku p.č.117 v k.ú.Břežany II <.>
<br> Ad4 – 11/2020
<br> Rozpočtové opatření č.7/2020
<br>
<br> 19:20 na zasedání dorazila K.Novotná
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.4/11/2020: Rozpočtové opatření č.7/2020 bylo přečteno,projednáno a odsouhlaseno a
<br> je přílohou č.2 tohoto zápisu <.>
<br> Ad5 – 11/2020
<br> Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1402 v k.ú.Břežany II
<br> Obc...

Načteno

edesky.cz/d/4287301

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany II      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz