« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Sedlo - Vyhlášení záměrů pronájmů - hromadné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Sedlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapy k záměru pronájmu vývěska
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
<br>
<br>
Příloha k záměru pronájmu ze dne 21.11.2020
Záměry pronájmu
Obec Staré Sedlo,Zámecká 100,356 01 Staré Sedlo
<br>
Vyhlášení pronájmu
<br>
Starosta obce vyhlašuje v souladu s § 39 odstavcem 1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> záměr pronájmu
části pozemku p.č.251/1 o výměře 180 m
<br> 2
<,> části pozemku p.č.658/55 o výměře
<br> 500 m
2
<,> p.č.82/1 o výměře 136 m
<br> 2
<,> p.č.166/2 o výměře 132 m
<br> 2
<,> části p.č.581/5
<br> o výměře 310 m
2
<,> části p.č.780/2 o výměře 34 m
<br> 2
<,> části p.č.103/1 o výměře 20
<br> m
2
<,> část p.č.732/1 o výměře 12 m
<br> 2
<,> p.č.776/3 o výměře 56 m
<br> 2
<,> části p.č.780/2
<br> o výměře 16 m
2
<,> části p.č.780/2 o výměře 16 m
<br> 2
<,> části p.č.780/2 o výměře 32
<br> m
2
<,> části p.č.700/1 o výměře 140 m
<br> 2
<,> části p.č.105/1 o výměře 128 m
<br> 2
<,> části p <.>
<br> č.53/1 o výměře 322 m
2
<,> části p.č.71/12 o výměře 369 m
<br> 2
<,> části p.č.53/1 o
<br> výměře 439 m
2
<,> části p.č.116/1 o výměře 150 m
<br> 2
<,> části p.č.71/12 o výměře
<br> 247 m
2
<,> části p.č.774/3 o výměře 12 m
<br> 2
<,> části p.č.563/1 o výměře 655 m
<br> 2
<,> p.č <.>
<br> 225 o výměře 924 m
2
<,> p.č.227 o výměře 1011 m
<br> 2
<,> p.č.362/2 o výměře 174 m
<br> 2
<,>
<br> p.č.432/2 o výměře 129 m
2
<,> části p.č.71/1 o výměře 400 m
<br> 2
<,> části p.č.780/2 o
<br> výměře 67 m
2
<,> p.č.50/2 o výměře 1208 m
<br> 2
<,> části p.č.780/2 o výměře 63 m
<br> 2
<,>
<br> části p.č.44 o výměře 67 m
2
<,> části p.č.596/1 o výměře 190 m
<br> 2
<,> p.č.141/2 o
<br> výměře 102 m
2
<,> části p.č.226 o výměře 453 m
<br> 2
<,> části p.č.491 o výměře 18 m
<br> 2
<,>
<br> části p.č.789/1 o výměře 40 m
2
<,> části p.č.563/1 o výměře 563 m
<br> 2
<,> části p.č <.>
<br> 563/1 o výměře 323 m
2
<,> části p.č.732/1 o výměře 357 m
<br> 2
<,> část p.č.563/1 o
<br> výměře 322 m
2
<,> p.č.752/7 o výměře 493 m
<br> 2
<,> části p.č.116/1 o výměře 1300
<br> m
2
<,> p.č.121 o výměře 160 m
<br> 2
<,> p.č.122 o výměře 317 m
<br> 2
<,> p.č.123 o výměře 87
<br> m
2
<,> část p.č.224/1 o výměře 65 ...

Načteno

edesky.cz/d/4287300

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Sedlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz