« Najít podobné dokumenty

Obec Prace - Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prace.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 17
Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Prace
<br>
V souladu s ustanovením § 103 odst.5 zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
v platném znění,svolávám 17.veřejné zasedání zastupitelstva.Jednání se uskuteční
<br>
<br>
v pondělí dne 30.11.2020 v 19.30 hodin
v sále Kulturního domu v Praci
<br>
<br> Veřejné zasedání zastupitelstva obce Prace bude probíhat v podmínkách
<br> nařízených opatření z důvodu trvající pandemie Covid-19 !
<br>
Návrh programu jednání:
<br>
<br> 1) Zahájení
2) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Projednání Rozpočtového opatření č.8 a 9/2020
5) Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Zamont cz,s.r.o.na
<br> stavbu III/4176 Prace-průtah – II.etapa,2.stavba
6) Projednání Dodatku č.1 - Smlouvy o dílo s firmou Prostavby,a.s.na akci
<br> „Hygienické zázemí KD v Praci“
7) Projednání a schválení Dodatku č.1 – Smlouvy o úvěru s KB,a.s <.>
8) Projednání výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce MK v ulici
<br> Školní
9) Projednání žádosti o dotaci na stavbu „Stavební úpravy KD v Praci
10) Projednání Smlouvy o nájmu na část pozemku p.č.439 k.ú.Prace
11) Stanovení výše odměn a příspěvků členům zastupitelstva
12) Projednání členského neinvestičního příspěvku Svazku obcí Mohyla míru
<br> na rok 2021
13) Projednání příspěvku a nadstandardu na financování vedení spojů
<br> autobusových XXXXX do systému IDS JMK
XX) Projednání nového Řádu pohřebiště
15) Projednání a schválení pořízení změny Územního plánu obce Prace
16) Různé
17) Závěr
<br> Po skončení zasedání bude následovat diskuze s občany
<br> V Praci dne 21.11.2020
<br> Ing.XXX XXXXXXX
starosta
Vyvěšeno dne: XX.XX.XXXX
Svěšeno dne:

Načteno

edesky.cz/d/4287299

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prace      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz