« Najít podobné dokumenty

Obec Mochtín - ČEZ oznámení přerušení dodávky el. energie 10.12.2020 Srbice 8 - 11,30 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mochtín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc05111220201121173900.pdf
- * E DISTRIBUCE
<br> INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.5 <.>,si Vás dovolujeme " informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060743796 ve Vaší obci / městě:
<br> Mochtín/Srbice Dne Od Do 10.12.2020 8:00._ „ 11:30
<br> Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách httpš://www.cezdistribuce.cz/odstavky <.>
<br> Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,ato z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>
<br> Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení <.>
<br> S pozdravem <.>
<br> 10.12.2020 (08:00 - 11:30) - plánovaná odstávka č.110060743796 Mochtín - Srbice,okres Klatovy
<br> Srbice 25,E35
<br> Dle ustanovení 5.25,odst.5,zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění,bude plánované omezeni nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Sídlo: Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B 2145 | IČ: 24729035,DIČ: C224729035 | e-mail: info©cezdistribuce.cz,www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášeni poruch,distribuční požadavky,informace) |
<br>,zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.5 <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00

Načteno

edesky.cz/d/4287297

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mochtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz