« Najít podobné dokumenty

Obec Mochtín - ČEZ oznámení přerušení dodávky el. energie 10.12.2020 Újezdec 8 - 11,30 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mochtín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc05111320201121174316.pdf
E DISTRIBUCE
<br>,INFORMACE o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,3.3 <.>,si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060743796 ve Vaší obci / městě:
<br> Mochtín/Újezdec Dne Od Do _ “10.12.2020 * „ 8:00 11:30
<br> Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdístribuce.cz/odstavky <.>
<br> Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřinyje plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>
<br> Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení <.>
<br> S pozdravem <.>
<br> 10.12.2020 (08:00 - 11:30) - plánovaná odstávka č.110060743796 Mochtín - Ujezdec,okres Klatovy
<br> Újezdec 2„„„,456891113,14,17,18„20212223253336parcc15/5parcc 15/6,parc.č.15/8,parc.č.15/9,parc.č.15/10 <.>,parc.č.15/11,parc.č <.>
<br> 15/12,parc.č.15/13,parc.č.15/14,parc.č.15/15,parc.č.15/16,parc.č <.>
<br> 31,parc.č.38/2,parc.č.47/9,parc.č.69,parc.č.241/7,parc.č.296,parc.č.46/1,47/1,c č.<.> p41
<br> Dle ustanovení 5 25,odst.5,zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění,bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v mlstě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Sídlo: Děčín,Děčín IV- -Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B 2145 | IČ: 24729035,DIČ: CZ24729035 | e- -mail: info©cezdístribuce.cz,www.cezdistribuce.cz| Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení ...

Načteno

edesky.cz/d/4287296

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mochtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz