« Najít podobné dokumenty

Obec Tetčice - veřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tetčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
<br> odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
oddělení státního dozoru Olomouc
<br> Dobrovského 6,Olomouc,PSČ 771 11,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne:
Naše čj <.>
Sp.zn <.>
<br>
MO 309116/2020-1150Ol
SpMO 26814-193/2019-1216Ol
<br>
<br>
Vyřizuje Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXX podle rozdělovníku
Telefon XXX XXX XXX
Mobil
E-mail:
<br> 602 204 260
geratovad@army.cz
<br>
<br>
<br> Datum: 9.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy,kterým se zřizuje
ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s ustanovením § 43 zákona číslo
49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o civilním letectví"),pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná
pásma,a v souladu s ustanovením § 173 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen
„správní řád“) zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranné pásmo vojenského
leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice (dále jen „OP“) <.>
<br> Počínaje dnem 23.11.2020 do 8.12.2020 je možno se seznámit s úplným zněním veřejné
vyhlášky opatření obecné povahy (dále jen „OOP“),včetně grafických příloh (Ochranná
pásma radiolokátoru Sokolnice - Dokumentace ochranných pásem,Příloha č.1 – OP
Sokolnice,celková situace,Příloha č.2 - OP Sokolnice,sektor A a B do 5000 m,Příloha č.3
- OP Sokolnice,sektor A a B do 30 000 m pro posouzení vlivu větrných elektráren) dálkovým
přístupem na elektronické úřední desce Ministerstva obrany <.>
<br> Úřad žádá o zveřejnění
<br> - veřejné vyhlášky opatření obecné povahy,která byla za...

Načteno

edesky.cz/d/4287295

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tetčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz