« Najít podobné dokumenty

Obec Mochov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP/9 – priloha_844821615_8_e.8_ii245
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.81:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Úplná uzavírka
<br> Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - VII
<br> Z2 5xS7 typ1
<br> B1
<br> E13
STAVBY
<br> VOZIDEL
<br> MIMO
<br> MIMO
VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> IP10a
B1
<br> E3a
400m
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> SITUACE E.5
<br> LÁZNĚ TOUŠEŇ
<br> SITUACE E.3
<br> PŘEROV NAD LABEM
<br> SITUACE E.1
<br> MOCHOV
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/8 – priloha_844821615_7_e.7
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.71:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Krajská správa a údržba silnic
<br> Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - VII
<br> IS11c
<br> IS11b
MOCHOV
<br> MOCHOV
<br> IS11c
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> SITUAC
E E.1
<br> MOCH
OV
<br> SIT
UA
<br> CE
E <.>
<br> 6
<br> ČE
LÁ
<br> KO
VIC
<br> E
<br> NEHVIZD
Y
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/7 – priloha_844821615_6_e.6
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.61:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Krajská správa a údržba silnic
<br> Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - VI
<br> SILNICE II/245
MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> UZAVŘENA IP22
<br> UZAVŘENA
<br> MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> SILNICE III/245
<br> POZOR
<br> IS11b
M
<br> O
CHO
<br> V
<br> MOCHOV
<br> IS1
1b
<br> MO
CH
<br> OV
<br> MO
CH
<br> OV
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> ČELÁKOVICE
<br> SIT
UA
<br> CE
E <.>
<br> 5
<br> ČE
LÁ
<br> KO
VIE
<br> CE
CE
<br> NT
RU
<br> M
<br> SIT
UA
<br> CE
E <.>
<br> 7
<br> NE
HV
<br> IZD
Y
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/6 – priloha_844821615_5_e.5
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.51:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Krajská správa a údržba silnic
<br> Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - V
<br> SILNICE II/245
<br> MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> UZAVŘENA
<br> IP22
<br> UZAVŘENA MOCHOV - ČELÁKOVICE SILNICE III/245
<br> POZOR
<br> IP10a
B1
E3a
<br> 1,5km
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> SIT
UA
<br> CE
E <.>
<br> 7
<br> NE
HV
<br> IZD
Y SITUACE E.8
<br> MOCHOV
<br> SITUACE E.4
<br> SEDLČANKY
<br> IP10b
<br> IP10b
MOCHOV
<br> MOCHOV
<br> MOCHOV
<br> IS11a
<br> SILNICE II/245
<br> MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> UZAVŘENA
<br> IP22
<br> UZAVŘENA
<br> MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> SILNICE III/245
<br> POZOR
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/5 – priloha_844821615_4_e.4
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.41:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Krajská správa a údržba silnic
<br> Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - IV
<br> ČE
LÁ
<br> KO
VIC
<br> E
<br> ČE
LÁ
KO
VI
CE
<br> IP10a
B1
E3a 2km
<br> IP10b
<br> IP
10
<br> b
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> SITUACE E.5
<br> ČELÁKOVICE
<br> SEDLČANKY
<br> SITUACE E.3
<br> PŘEROV NAD LABEM
<br> MOCHOV
<br> SILNICE
II/245 MOCHO
<br> V - ČELÁ
KOVICE UZA
<br> VŘENA
<br> IP22
<br> UZAVŘ
ENA
<br> MOCHOV
- ČELÁKO
<br> VICE
<br> SILNIC
E III/24
<br> 5
<br> POZO
R
<br> MOCHOV
<br> M
OCHOV
<br> IS11b
MOCHOV
<br> MOCHOV
<br> SIL
NI
<br> CE
II/
<br> 24
5
<br> MO
CH
<br> OV
- Č
<br> EL
ÁK
<br> OV
IC
<br> E
UZ
<br> AV
ŘE
<br> NA
<br> IP
22
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> MO
CH
<br> OV
- Č
<br> ELÁ
KO
<br> VIC
E
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> III/
24
<br> 5
<br> PO
ZO
<br> R
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/4 – priloha_844821615_3_e.3
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.31:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Krajská správa a údržba silnic
<br> Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - III
<br> IS11b
<br> ČELÁKOVICE
<br> ČELÁKOVICE
<br> SILNI
CE II/
<br> 245
MOC
<br> HOV
- ČEL
<br> ÁKOV
ICE
<br> UZAV
ŘENA
<br> IP22
<br> UZA
VŘE
<br> NA
<br> MOCH
OV - Č
<br> ELÁKO
VICE
<br> SILN
ICE I
<br> II/245
<br> POZ
OR
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> SITUACE E.4
<br> SEDLČANKY
<br> PŘ
ER
<br> OV
NA
<br> D L
AB
<br> EM
<br> SITUACE E.2
OBORA
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/3 – priloha_844821615_2_e.2
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.21:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Úplná uzavírka
<br> Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - II
<br> IS11b
ČELÁKO
<br> VICE
ČELÁKOVICE
<br> SIL
NI
<br> CE
II/
<br> 24
5
<br> MO
CH
<br> OV
- Č
<br> EL
ÁK
<br> OV
IC
<br> E
UZ
<br> AV
ŘE
<br> NA
<br> IP
22
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> MO
CH
<br> OV
- Č
<br> ELÁ
KO
<br> VIC
E
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> III/
24
<br> 5
<br> PO
ZO
<br> R
<br> IS
11
<br> b
ČE
<br> LÁ
KO
<br> VI
CE
<br> ČE
LÁ
<br> KO
VIC
<br> E
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1
<br> SITUACE E.1
<br> MOCHOV
<br> MOC
HOV
<br> SITUACE E.3
<br> PŘEROV NAD LABEM
<br> STARÝ VESTEC
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/2 – priloha_844821615_1_e.1_ii245
KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> Příloha č.Kopie č.Formát A4DatumMěřítkoKRAJ OBEC
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Čelákovice; Mochov,Lázně Toušeň 10/2020 1 x A4 E.11:10000
<br> AKCE
<br> Příloha
<br> HL.INŽ.PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXX XXXXX
<br> PROJEKTANT
<br> www.Xkznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> info@3kznacky.cz
<br> vanek@3kznacky.cz vanek@3kznacky.cz
<br> ZADAVATELLEGENDA
Úplná uzavírka
<br> Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
<br> Oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň
<br> INVESTOR
<br> MZA Stavby s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXX
vanek@Xkznacky.cz
<br> Situace DIO úplná uzavírka II/245 - I
<br> Z2
5xS
<br> 7 ty
p1
<br> B1
<br> E13
STA
<br> VBYVOZ
IDELMI
<br> MO
<br> MIM
O
<br> VOZ
IDEL
<br> STA
VBY
<br> Z2
3xS7 t
<br> yp1
<br> B1
<br> E1
3
<br> B2
4a
<br> MI
MO VO
<br> ZID
EL
<br> STA
VBY
<br> MIM
O
<br> VO
ZID
<br> EL
<br> ST
AV
<br> BY
<br> ČELÁKOVICE
<br> ČELÁKOVICE
<br> IS11b
<br> ČELÁK
OVICE
<br> ČELÁK
OVICE
<br> IS1
1b
<br> ČE
LÁK
<br> OV
ICE
<br> ČEL
ÁKO
<br> VICE
<br> SILNICE II/245
<br> MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> UZAVŘENA
IP22
<br> UZAVŘENA
MOCHOV - ČELÁKOVICE
<br> SILNICE III/245
<br> POZOR
<br> SILN
ICE
<br> II/2
45
<br> MO
CHO
<br> V - Č
ELÁ
<br> KOV
ICE
<br> UZA
VŘE
<br> NA
<br> IP2
2
<br> UZA
VŘE
<br> NA
<br> MOC
HOV
<br> - ČEL
ÁKOV
<br> ICE
<br> SILN
ICE
<br> III/2
45
<br> PO
ZO
<br> R
<br> PŘECHODNÉ DZ
B1SITU
<br> ACE
D.7N
<br> EHV
IZDY
<br> SITUA
CE E.2
<br> PODĚ
BRAD
<br> Y
<br> SITUACE E.8
ČELÁKOVICE IP10a
<br> B1
E3a 200m
<br>
Listy a pohledy
Model
OOP/1 – Veřejná vyhláška - OOP
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-117743/2020-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-26379/2020-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 19.11.2020
<br>
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na základě žádosti podané dne 10.11.2020 společností MZA Stavby s.r.o <.>,IČ: 07394446 se
sídlem Bratčice 103,286 01 Čáslav zastoupeni na základě plné moci společností 3K Značky
s.r.o <.>,IČ: 25056271 se sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany (dále jen „žadatel“),podle ust.§
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním provozu
<br>
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č.II/245 v k.ú.Čelákovice a k.ú <.>
Mochov,viz DIO,v rámci akce „2.Etapa oprava povrchu na objízdných trasách po
rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň“ <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a
odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Praha-venkov-východ č.j.KRPS-
276121-1/ČJ-2020-011506 ze dne 09.11.2020,Policie ČR DI Nymburk č.j.KRPS-276165-1/ČJ-
2020-010806-ZU ze dne 11.11.2020 a souhlas MěÚ Lysá nad Labem,odbor dopra...

Načteno

edesky.cz/d/4287294

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz