« Najít podobné dokumenty

Obec Grunta - Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Grunta.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Obec Grunta
<br> 31.12.2019Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Grunta
Grunta 42
280 02
<br> 00876224
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 327 563 473
E-mail ucetni@grunta.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 11
<br> Porovnání příjmů a výdajů 12
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 13
<br> Strana
<br>
<br> Obec Grunta,IČO 00876224 KEO4 1.7.2 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2019
<br> SU Název 2017 2018 2019
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 69 213,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 110 000,00
021 Stavby 0,00 0,00 27 646 652,44
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 0,00 0,00 44 940,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 226 031,00
031 Pozemky 0,00 0,00 2 756 689,21
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 920 374,86
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 0,00 -69 213,40
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 0,00 -110 000,00
081 Oprávky ke stavbám 0,00 0,00 -4 358 892,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 0,00 0,00 -33 000,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0,00 0,00 -226 031,00
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 0,00 0,00 3 313 264,46
261 Pokladna 0,00 0,00 2 368,00
311 Odběratelé 0,00 0,00 37 473,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 16 730,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2019
<br>
<br> Obec Grunta,IČO 00876224 KEO4 1.7.2 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<...

Načteno

edesky.cz/d/4287180

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Grunta      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz