« Najít podobné dokumenty

Obec Lipovice - Oznámení o konání Zasedání zastupitelstva dne 30.11.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo - úřední deska 30.11.2020.pdf [0,12 MB]
OBEC LIPOVICE
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva
<br> Obecní úřad Lipovice v souladu s ust.§ 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),v platném znění,informuje o zasedání Zastupitelstva obce
Lipovice <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Lipovice čp.44
<br> Doba konání: 30.listopadu 2020 od 19:00 hodin
<br> Navržený program:
1) Zahájení
2) Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání - schválení rozpočtu Obce Lipovice pro rok 2021
4) Projednání – schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipovice pro období 2022-2023
5) Projednání – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele /výzva k podání nabídky na
<br> plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt: “Zajištění svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Lipovice“
<br> 6) Projednání – vyhodnocení výběrového řízení a výběr dodavatele /výzva k podání nabídky na
plnění zakázky malého rozsahu/ - pro projekt:“Výběr dodavatele pro nákup popelnic na
směsný komunální odpad“
<br> 7) Projednání – žádost o finanční dar – Hospic sv.Jana Neumanna,o.ps.Neumannova 144 <,>
Prachatice
<br> 8) Projednání – žádost o finanční dar – SDH Lipovice
9) Projednání – žádost o finanční dar – IMPAKT společnost pro aktivizaci periferií,Dub
10) Projednání – žádost o finanční dar – SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí
11) Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – chodníková dlažba
12) Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – sekací nástavec
13) Projednání – vyhodnocení – záměr na prodej movitého majetku – radlice na sníh
14) Projednání – zřízení věcného břemene – stavba „Lipovice – kabel NN,ZD“ – p,č.601,1,25 <,>
<br> 33/1,33/8,34/17,32,st.93 k.ú.Lipovice
15) Projednání – návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.<.> PI-014330064845/002
<br> – E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice – stavba „Lipovice –
kabel NN,ZD.“
<br> 16) Na vědomí – žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích p...

Načteno

edesky.cz/d/4287153

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz