« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Zápis č.9/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.9/2020
Zápis č.9/2020
<br>
z mimořádnéhozasedání Zastupitelstva obce Háje z 22.10.2020
<br>
<br> Místnost obecního úřadu: zahájení v 18:00 hod <.>
<br> Předsedající jednání: p.XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Přítomni:X členů dle prezenční listiny
<br>
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu <.>
2.Schválení ověřovatelů zápisu <.>
3.Rozklad proti rozhodnutí zjišťovacího řízení o posouzení vlivu na životní prostředí
<br> záměru „Využití odvalového materiálu odvalů jámy č.11 a č.19 při realizaci
<br> dopravních staveb.“
<br> 4.Diskuse <.>
5.Usnesení <.>
6.Závěr <.>
<br>
<br> Průběh jednání:
<br>
1.Zahájení provedl starosta p.XXXXX XXXXXX,přivítal přítomné členy zastupitelstva obce
<br> a konstatoval usnášení schopnost ZO (6 členů).Byl přednesen program jednání <.>
<br> Starosta vyzval členy ZO k podání návrhů na úpravu,či doplnění programu.Program
<br> jednání byl jednomyslně odsouhlasen <.>
<br> 2.ZO schválilo,že tento zápis budou ověřovat tito členové: XXXX XXXXXXX a XXXXXX
<br> Steinbach <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti 0 Zdrželi se 0
<br> 3.ZO schválilo rozklad proti rozhodnutí zjišťovacího řízení o posouzení vlivu na
<br> životní prostředí záměru „Využití odvalového materiálu odvalů jámy č.11 a č.19 při
<br> realizaci dopravních staveb.“
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
<br>
<br> ZO schválilo
<br>
Usn.1/9 Program jednání <.>
<br> Usn.2/9 Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Usn.X/X Rozklad proti rozhodnutí zjišťovacího řízení o posouzení vlivu na životní
<br> prostředí záměru „Využití odvalového materiálu odvalů jámy č.11 a č.19 při
<br> realizaci dopravních staveb.“
<br>
<br>
<br>
Po schválení usnesení v počtu6hlasů starosta zasedání v 18:15 hodin ukončil <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zapsal: Roman Vácha……….<.> ………………………… <.>
<br>
<br> Ověřili: Jana Krylová……………………………………
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX.<.> ………………………………
<br>
<br> Starosta: David Lukšan……………………….<.> ………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/4287140

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz