« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - OZV č. 2/2020 Noční klid

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2-2020 Noční klid.pdf (584.33 kB)
OBEC NOVÁ VES u SVĚTLÉ Zastupitelstvo obce Nová Ves u Světlé
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> č.212020,o době nočního klidu
<br> Zastupitelstvo obce Nová Ves u Světlé se na svém zasedání dne 12.11.2020 usnesením č.240/2020 usneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení g— 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> či.1 Předmět Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována <.>
<br> Čl.2 Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny 1 <.>
<br> či.3 Stanovení výjimečných případů,při nichžje doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována <.>
<br> (1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z31.prosince na 1.ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
<br> (2) Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 do 06.00 hodin,a to v následujících pňpadech
<br> a) v noci z 30.dubna na 1.května z důvodu pálení čarodějnic,vítání jara <,>
<br> b) první nebo třetí noc ze soboty na neděli v červnu z důvodu konání akce „Noc v muzeu“ (s vystoupením živé hudby) <.>
<br> c) První nebo druhou noc ze soboty na neděli v červenci z důvodu konání akce „Sportovní den“ ( s vystoupením živě hudby)
<br> 1 g 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích 1
<br> d) Předposlední nebo XXXXXXXX XXX ze soboty na neděli v srpnu z důvodu konání Bramboriády
<br> (3) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 v noci z předposledního nebo posledniho pátku nebo soboty v červnu a v noci prvního nebo druhého pátku nebo soboty v září z důvodu konání akce „Kinematograf“ — promítání kina <.>
<br> (4) Informace o konkretnim termínu konání akcí uveden...

Načteno

edesky.cz/d/4287132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz