« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Návrh rozpočtu obce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2021 ÚD.xlsx (23.07 kB)
List1
Obec Nová Ves u Světlé
<br> Návrh rozpočtu obce Nová Ves u Světlé 2021
1.Návrh rozpočtu 2021 - Příjmy závazný ukazatel třída Návrh 2021 Očekávaná skutečnost 2020 Schválený rozpočet 2020
Třída tis.tis.tis
1 Třída 1 - Daňové příjmy
daň z příjmů fazických osob,daň z příjmů právnických osob,DPH,poplatky za TKO,za psa,daň z nemovitostí 6,413.4 8370 8350
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy
nájemné z pozemků,KD,příspěvek za třídění odpadů od firmy EKO - KOM,služby OÚ 294.5 800 294.3
3 Třída 3 - Kapitálové příjmy
prodej pozemků a majetku obce 28.4 27 50
4 Třída 4 - Přijaté transfery
příspěvek na výkon státní správy,dotace a dary 8,375.700 2500 1436.9
Celkem 15,112.0 11697 10131.2
<br>
2.Návrh rozpočtu 2021 - Výdaje provozní závazný ukazatel paragraf,podle okruhu činnosti Návrh 2021 Očekávaná skutečnost 2020 Schválený rozpočet 2020
§ Třída tis.tis.tis <.>
1031 5 pěstební činnost - mzda,os.výdaje,pojištění,materiál 100.00 180 20
1032 5 podpora ostatních produk.činn.- služby;těžba dřeva 200.2 590 70
1036 5 správa v XXX.Hosp.- osobní výdaje lesník XX.XX 10 10
2212 5 Silnice
údržba,oprava komunikací,sečení škarp,vyhrnování sněhu 46.4 114 85
2219 5 ost.zál.komunikací (chodníky,cyklost,lávky) - opravy 0.3 1 200
2221 5 Provoz veřejné silniční dopravy
údržba čekáren 10.0 3 80
2292 Ptrovoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 12.0 105 60
2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
údržba kanalizace,opravy a udržování 65 411 64
2341 5 Vodní díla v zeměděl.krajině - rybník služby,opravy a udržování,projekty k opravám 10.20 90 16
3117 5 Neinvestiční příspěvek,služby elektron.Komunikací ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé,vybavení MŠ 402 2 2
3314 5 Činnosti knihovnické
potřeby místní knihovny,nákup nových knih,osobní výdaje 11.0 16 11
3319 5 Ostatní záležitosti kultury
psaní a malování obecních kronik 6 6 6
3326 5 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí - opravy,udržování 10 0 80
3341 5 Rozhlas a televize
opravy rozhlasu,po...

Načteno

edesky.cz/d/4287130

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz