« Najít podobné dokumenty

Obec Hůry - Veřejná vyhláška oplocení rychlostní komunikace 1-34

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hůry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oplocení rychlostní komunikace 1-34
MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV
<br> Odbor výstavby
373 71 Rudolfov,Ke Strážnici 760/1
<br>
<br> Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum:
Sp.zn.:MěÚ/OV/2216/2019/Za
Č.j.: MěÚ/3801/2020/JZ
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XX.XX.XXXX
<br> e-mail: jiri.zahradnik@rudolfov.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle <,>
kterou zastupuje společnost XXXXXX XXXXX,spol.s r.o <.>,IČO 48539589,Štěpánská 642/41,110 00
Praha 1-Nové Město,zastoupená společností AF-CITYPLAN s.r.o <.>,IČO 47307218,Magistrů 1275/13 <,>
14 000 Praha 4 (dále také jen "žadatel"),podala dne 25.7.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby:
<br>
<br> 1/34 Oplocení SMV v úseku ČB - XXXXXX
<br> na pozemcích parc.č.XXX/X (ostatní plocha) v katastrálním území Adamov u Českých Budějovic <,>
<br> na pozemcích parc.č.366/38 (trvalý travní porost),parc.č.366/92 (trvalý travní porost),parc.č.366/93
<br> (trvalý travní porost),parc.č.397/19 (ostatní plocha),parc.č.397/142 (ostatní plocha),parc.č.397/378
<br> (ostatní plocha),parc.č.397/379 (ostatní plocha),parc.č.397/380 (ostatní plocha),parc.č.449/124
<br> (ostatní plocha),parc.č.449/126 (ostatní plocha),parc.č.449/127 (ostatní plocha),parc.č.449/128
<br> (ostatní plocha),parc.č.449/129 (ostatní plocha),parc.č.449/130 (ostatní plocha),parc.č.474/55
<br> (ostatní plocha),parc.č.474/57 (ostatní plocha),parc.č.474/58 (ostatní plocha),parc.č.474/62
<br> (ostatní plocha),parc.č.474/64 (ostatní plocha),parc.č.474/66 (ostatní plocha),parc.č.474/113
<br> (ostatní plocha),parc.č.474/118 (orná půda),parc.č.474/121 (orná půda),parc.č.474/124 (orná
<br> půda),parc.č.474/127 (orná půda),parc.č.474/136 (orná půda),parc.č.474/137 (orná půda),parc.č <.>
<br> 474/138 (orná půda),parc.č.474/141 (ostatní plocha),parc.č.478/55 (ostatní plocha),parc.č.486/1
<br> (ostatní plocha),parc.č.486/51 (ostatní plocha),parc.č.486/52 (ostatní plocha),parc.č.489/4 (orná
<...

Načteno

edesky.cz/d/4286892

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hůry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz