« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Přijatá usnesení z jednání OZ dne 29.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
PŘIJATÁ USNESENlZJEDNÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE HVOŽĚANY ZE DNE
<br> 29.10.2020,KTERÉ SE KONALO V SÁLE KD VE HVOŽÚAN ECH OD 17.00 HODIN 07/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXX,Veronika Jindřichova zápisu: XXXXXX XXXX a Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,zapisovatelku: pí.XXXXXXX XXXXXXX.XX/XXXX/XX Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č.284/2 vk.ú.Pozdyně o výměře 250 m2,pro L.Č <.>,podmínky pronájmu: doba nájmu do 31.12.2025,roční nájemné 1 Kč/mz.07/2020/03 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č.132 — vodní nádrž o výměře 1169 m2 v k.ú.Leletíce,pro J.Š <.>,podmínky pronájmu: doba nájmu do 31.12.2025,roční nájemné: 1 000 Kč.07/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.1482 o výměře 295 m2,vk.ú.Roželov,pro K.T <.>,Plzeň podmínky prodeje: 100 Kč/m2.Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.07/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p.č.122/3 v k.ú.Vacíkov za částku 62 000 Kč na základě výsledku elektronické aukce a pověřuje starostku/místostarostu obce k podpisu kupní smlouvy s ÚZSVM.Náklady Spojené s převodem pozemku hradí kupující.07/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č.360/20 v k.ú.Leletíce,prostor za chatami — dle žádosti,celková výměra pronájmu cca 500 m2,podmínky pronájmu: doba nájmu do 31.12.2025,roční nájemné: 10 Kč/mz.07/2020/07
<br> Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce/místostarostu k provedení rozpočtových opatření po dobu nouzového stavu s následnou kontrolou finančního výboru do 31.12.2020 <.>
<br> 07/2020/08
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur za rok 2020 navazující na schválenou směrnici o inventarizaci,vč.jmenování počtu komisí a jejich členů <.>
<br> 07/2020/09
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech — hygienické zázemí" a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou Stafis KT,s.r.o...

Načteno

edesky.cz/d/4286830

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz