« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Vávrovice - Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Vávrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015 | Městská část VávroviceVážení občané <,>
v souladu se zákonem 128/2000 Sb <.>,o obcích,§ 43 a § 84,odst.2,písmeno b),v platném znění,zákonem 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§ 17,odst.6 <.>,v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO),Vám předkládám 
Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2015 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015 <.>
Materiál Závěrečný účet SMO za rok 2015 obsahuje 4 části:
příloha A HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY,která obsahuje komentář,komentáře jednotlivých odborů k hospodaření,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a další tabulky a materiály,dále obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Statutární město Opava za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <,>
příloha B FINANČNÍ VYPOŘÁDANÍ A ZŮSTATEK ZBÚ,která obsahuje materiál k finančnímu vypořádání SMO za rok 2015
příloha C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM,ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a
příloha D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA,kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností <.>
 Materiál Účetní závěrka SMO k rozvahovému dni 31.12.2015 obsahuje:
 
 
Své případné písemné dotazy a připomínky k Závěrečnému účtu Statutárního města Opavy za rok 2015 a k Účetní závěrce Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2015 zasílejte k rukám vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing.Lenky Grigarové nebo vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing.Miroslava Drösslera,Horní náměstí 69,746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů,ředitele organizací města,v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový,v termínu do 16. 6. 2016 <.>
K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz <.>
Jednání ZMO proběhne dne 20.6.2016 od 9:00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku <.>
S pozdravem

Načteno

edesky.cz/d/428668

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Vávrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz