« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Záměr o prodeji obecního pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

detail
Vyhlášení záměru o prodeji obecního pozemku Obec Hrčava v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,Zákon o obcích
<br> vyhlašuje záměr
<br> na prodej části obecního pozemku - pozemkové parcely č.1149/2 - o výměře 77 m2 v katastrálním území Hrčava <.>
<br> Tento záměr byl odsouhlasen radou obce na 16.zasedání ZO č.16/186 dne 12.11.2020.Bližší informace jsou k dispozici na úřadu obce Hrčava <.>
<br> Občané mohou uplatnit dle 5 39,odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,Zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů,případně námitky proti prodeji obecního pozemku u obecního úřadu Hrčava do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto <.>
<br> Lic.Ma ek Sikora
<br> starosta obce Hrčava
<br> V Hrčavě 20.11.2020
<br> 47 -.ŽÉJČ C“
<br> Vyvěšeno: rýč? * Sejmuto:
<br> f/Íx Sejmul:

Načteno

edesky.cz/d/4286376


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz