« Najít podobné dokumenty

Obec Levínská Olešnice - Oznámení č. 5/2020 o zákazu používání pitné vody z obecního vodovodu Žďár

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Levínská Olešnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prevarovani_vody_verejnost.pdf (63.64 kB)
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
<br>
<br> Šrobárova 48
100 42 Praha 10
<br> Telefon:
Fax:
<br> +420 267 081 111
+420 267 311 188
<br> E-mail:
URL:
<br> zdravust@szu.cz
http://www.szu.cz
<br>
<br> Datum: 16.12.2015
Naše čís.jednací:
<br> Informace pro veřejnost: převařování pitné vody
<br>
Úvod
<br> Převařování pitné vody je osvědčený a spolehlivý způsob dezinfekce pitné vody.Protože se
lze k němu na Internetu i jinde dočíst řadu různých,někdy i protichůdných informací,rozhodli jsme
se vydat tento aktualizovaný přehled hlavních zásad,které se k tomuto způsobu dezinfekce vztahují <.>
<br> Obyvatelé ČR jsou v naprosté většině (94 %) zásobováni pitnou vodou z veřejných
vodovodů,necelých 6 % využívá k trvalému zásobování soukromé studně (značná část obyvatel <,>
která je doma zásobována z veřejného vodovodu,je navíc ze soukromých studní zásobována na
chatách a chalupách).Zatímco za dodávku pitné vody veřejným vodovodem a její kvalitu je
zodpovědný jeho provozovatel,o kvalitu pitné vody v soukromé studni se stará její vlastník sám <.>
Dle našich zkušeností má řada studní problémy s mikrobiologickou kvalitou vody a je potřebná
dezinfekce této vody.Převaření vody je jednou z nejjednodušších možností,kterou lze využít <.>
<br> Tato informace je určena jak vlastníkům soukromých studní,tak,a to především <,>
odběratelům vody z veřejného vodovodu <.>
<br> Pitná voda z vodovodu za standardních podmínek
<br> Pitná voda z veřejného zásobování v ČR musí splňovat přísné kvalitativní požadavky a také
je obvykle splňuje,takže není třeba se obávat její (přímé) konzumace.Dodávaná pitná voda musí
být vždy mikrobiálně nezávadná a neměla by způsobit žádné infekční onemocnění.Přesto si někteří
obyvatelé mohou chtít vodu převařovat i při běžném provozu vodovodu.Toto opatření pro ně
představuje dodatečnou pojistku nezávadnosti vody a může se týkat převážně některé z citlivých
skupin obyvatel,např.kojenců nebo osob s výrazně sníženou imunitou <.>
<br>
Pitná voda z vodovodu za mimořádných situací
<br...
Oznámení č.5-2020- PDF.pdf (502.87 kB)
Oznámení č.5/2020 ze dne 20.11.2020
<br> Na základě předběžných výsledků laboratorního rozboru vzorku vody
<br> z obecního vodovodu ze dne 10.11.2020 bylo zjištěno,že voda nesplňuje
<br> zákonné limity v mikrobiologických ukazatelích.Z tohoto důvodu
<br> vydávám
<br>
<br> ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VODY Z OBECNÍHO
<br> VODOVODU ve Žďáru JAKO VODY PITNÉ do odvolání
<br>
Znamená to,že nelze požívat vodu přímo z vodovodního kohoutku pro
<br> přímé pití,přípravu studených nápojů nebo čištění chrupu <.>
<br>
<br> Vodu pitnou nahraďte vodou balenou,která bude neprodleně dodána do
<br> každé domácnosti s trvale bydlícími občany v obci Žďár,která je napojená
<br> na veřejný vodovod <.>
<br>
<br> Vodu z vodovodu lze používat pouze po převaření a následném zchlazení <.>
<br>
<br> Porušení tohoto zákazu by mohlo mít za následek zdravotní komplikace
<br> zejména u malých dětí,proto prosím o jeho důsledné respektování <.>
<br> Doporučení,jak vodu převářet,je vyvěšen na úřední desce a vývěskách <.>
<br>
<br> Obec Levínská Olešnice po konzultaci KHS LK a firmou EKOLSERVIS
<br> s.r.o.Nová Paka zajišťuje nezbytná nápravná opatření k zajištění nápravy <.>
<br> Tento zákaz platí do doby předložení laboratorních protokolů,ze kterých
<br> bude zřejmé,že jakost pitné vody vyhovuje požadavkům dle příslušné
<br> legislativy <.>
<br>
<br> Nosková Zdeňka
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> 2020-11-20T16:03:47+0100
Zdeňka Nosková

Načteno

edesky.cz/d/4286288


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Levínská Olešnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz