« Najít podobné dokumenty

Obec Bítov - Usnesení 13. - mimořádného zasedání zastupitelstva obce Bítov dne 19.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení XIII. MZO Bítov_19112020.pdf
USNESENÍ
13.mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bítov <,>
<br> konaného dne 19.listopadu 2020 <.>
<br> 2020/13/01 Zastupitelstvo obce Bítov určuje ověřovateli zápisu Ing.Lenku Vašíčkovou a XXXX XXX
<br> Seidlera,a zapisovatelkou paní Naděždu Hošovou <.>
<br> 2020/13/02 Zastupitelstvo obce Bítov schvaluje členy návrhové komise ve složení Ing.Lenka
<br> Beránková a pan Vojtěch Kiss <.>
<br> 2020/13/03 Zastupitelstvo obce Bítov schvaluje následující program zasedání:
<br> 1.Zahájení <.>
2.Kontrola usnesení <.>
3.Veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce travnatého hřiště a výstavby
<br> multifunkčního hřiště Bítov <.>
4.Výběrového řízení na dodávku materiálu kanalizace v části budoucí neveřejné
<br> účelové komunikace pro RD Bítov na pozemku p.č.560/10 v k.ú.Bítov u
Bílovce <.>
<br> 5.Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení obec Bítov <.>
6.Protierozní opatření Bítov u Bílovce <.>
7.Obnova místních komunikací 2021 – 2022 <.>
8.Klubovna obecních spolků <.>
9.Rekonstrukce chodníku střed obce – zahrádka <.>
10.Energetické úspory veřejných budov obce <.>
11.Rozpočtové opatření č.5/2020 <.>
12.Organizační <.>
13.Diskuze <.>
14.Závěr <.>
<br>
2020/13/04 Zastupitelstvo obce Bítov bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení
<br> z předcházejících zasedání Zastupitelstva obce Bítov <.>
<br> 2020/13/05 Zastupitelstvo obce Bítov schvaluje dodavatele zakázky Rekonstrukce travnatého
<br> hřiště a výstavby multifunkčního hřiště Bítov – firmu Navláčil stavební firma,s.r.o.<,>
IČ 25301144,na základě vyhodnocení nabídek výběrovou komisí.Nabídková cena
bez DPH činí 5.300.000,00 Kč (nabídková cena včetně DPH 6.413.000,00 Kč) <.>
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s tímto
s dodavatelem <.>
<br>
2020/13/06 Zastupitelstvo obce Bítov schvaluje dodavatele materiálu kanalizace v části budoucí
<br> neveřejné účelové komunikace pro RD na pozemku p.č.560/10 v k.ú.Bítov u Bílovce
– společnost TECHNOMA a.s <.>,IČ 61942715,na základě návrhu hodnotící k...

Načteno

edesky.cz/d/4286256

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz