« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Návrh rozpočtu mikroregionu Světelsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled 2022 - 2023 - Návrh.pdf (467.57 kB)
Svazek obcí mikroregionu Světelsko
<br> se sídlem Příseka 8,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> IČ: 75051681
<br>
<br>
<br> NÁVRH
Střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Svazku obcí mikroregionu Světelsko (v Kč)
<br>
<br>
Rok
<br> 2022 2023
<br> Třída 2 Příjmy nedaňové 1 000,00 1 000,00
<br> Třída 4 Přijaté transfery 61 000,00 62 000,00
<br> Třída 8 Převod zúčtování příjmů
<br> z minulých let (financování)
500 000,00 400 000,00
<br> Příjmy celkem 562 000,00 463 000,00
<br>
<br> Třída 5 Běžné výdaje 232 000,00 230 000,00
<br> Rezerva 330 000,00 233 000,00
<br> Výdaje celkem 562 000,00 463 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> předseda Svazku obcí mikroregionu Světelsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bude vyvěšeno: ………… 2020
<br>
<br> Bude sejmuto:
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je umístěn na internetových stránkách obce www.priseka.cz
<br> v sekci - DSO MIKROREGION SVĚTELSKO.Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možné
<br> nahlédnout na OÚ Příseka <.>
výkaz FIN 10-2020.pdf - strojově čitelný formát.pdf (191.41 kB)
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 10/2020
<br> Rok
<br> 2020
<br> Měsíc
<br> 10
<br> IČO
<br> 75051681
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Svazek obcí Mikroregionu Světelsko,Příseka čp.8,582 91 Příseka
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 855,00 60 855,00 60 855,00 100 %
<br> 60 855,00 60 855,00 60 855,00Celkem za 0000: 100 %
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 - 0 %
<br> 500,00 500,00 -Celkem za 3639: 0 %
<br> 61 355,00 61 355,00 60 855,00Rozpočtové příjmy: 99,2 %
<br> Strana
1 z 12
<br> 2.11.2020
12:55:45
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Mikroregion Světelsko),verze: 2020.01
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 15 000,00 - 0 %
3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 - 0 %
3639 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 340,00 67 %
3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 2 299,00 1,1 %
3639 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 - 0 %
3639 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 - 0 %
3639 5901 Nespecifikované rezervy 293 855,00 293 855,00 - 0 %
<br> 515 855,00 515 855,00 3 639,00Celkem za 3639: 0,7 %
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 100,00 20 %
<br> 500,00 500,00 100,00Celkem za 6310: 20 %
<br> 516 355,00 516 355,00 3 739,00Rozpočtové výdaje: 0,7 %
<br> Strana
2 z 12
<br> 2.11.2020
12:55:45
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční ok...
Rozpočet mikroregionu Světelsko na r. 2021- Návrh.pdf (281.21 kB)
Svazek obcí mikroregionu Světelsko
<br> se sídlem Příseka 8,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> IČ: 75051681
<br>
NÁVRH
<br> Rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Světelsko
<br> na rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy
<br> 4121 - přijaté dotace od obcí (příspěvek) 60 390,00
<br> 2141 - příjmy z úroků - BÚ 500,00
<br> 8115 - přebytek předešlých roků 511 000,00
<br>
<br> 571 890,00
<br>
<br> Výdaje
5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného 15 000,00
<br> 5161 - poštovní služby 1 000,00
<br> 5163 - služby peněžních ústavů – BÚ 2 000,00
<br> 5173 - cestovné 2 000,00
<br> 5175 - pohoštění 2 000,00
<br> 5169 - nákup ostatních služeb 200 000,00
<br> 5163 - služby peněžních ústavů - ČNB 500,00
<br> 5901 - rezerva 349 390,00
<br>
<br> 571 890,00
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> předseda Svazku obcí mikroregionu Světelsko
<br>
<br>
<br> Bude vyvěšeno: ………….<.> 2020
<br>
<br> Bude sejmuto: ……………
<br>
<br>
Návrh rozpočtu je umístěn na internetových stránkách obce www.priseka.cz v sekci - DSO
<br> MIKROREGION SVĚTELSKO.Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na
<br> OÚ Příseka <.>

Načteno

edesky.cz/d/4286216

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nová Ves u Světlé
08. 01. 2021
05. 01. 2021
31. 12. 2020
30. 12. 2020
30. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz