« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu V. Pavlovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-konani-verejneho-jednani-af6a7.pdf
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9.května 700/40,691 06 Velké Pavlovice
<br>
<br> č.j.: 2825/2020 Velké Pavlovice dne 11.11.2020
<br>
Adresáti: viz rozdělovník
<br> Věc: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.3 Územního plánu
Velké Pavlovice,jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> Městský úřad ve Velkých Pavlovicích,jako pořizovatel územního plánu (prostřednictvím kvalifikované
<br> osoby) dle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),v platném znění oznamuje
<br> v souladu s § 55a odst.1 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) zpracování návrhu změny č.3 Územního plánu Velké Pavlovice,která je pořizována
<br> zkráceným postupem,a jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů
<br> na udržitelný rozvoj území,konání veřejného projednání návrhu změny č.3 ÚP Velké Pavlovice <,>
<br> které proběhne
<br> dne 14.12.2020 v 13.00 v zasedací místnosti městského úřadu ve Velkých Pavlovicích,nám <.>
<br> 9.května 40,691 06 Velké Pavlovice <.>
<br> Návrh změny č.3 Územního plánu Velké Pavlovice,vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech
<br> na Městském úřadu ve Velkých Pavlovicích,nám.9.května 40,691 06 Velké Pavlovice a na
<br> webových stránkách: www.velkepavlovice.cz od 11.11.2020 do 21.12.2020 <.>
<br> Návrh změny č.3 ÚP Velké Pavlovice,jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,bude pořizován zkráceným postupem.Návrh změny
č.3 je přehledně uveden v textové části Odůvodnění Z3 ÚP Velké Pavlovice v kapitole e.Komplexní
<br> zdůvodnění přijatého řešení <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,to je do 21.12.2020,může každý uplatnit své
<br> připomínky.Vlastníci pozemků ...

Načteno

edesky.cz/d/4286166

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz